267 khóa học bậc đại học tại The University of Adelaide (UoA)

australia

13510

231

XẾP HẠNG THE TIMES 120

Khóa học tiếng Anh

Associate Degree in Technology (Defence Industries)

18 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 1 Tháng Ba 2021

A$38,500.00 (586,778,623 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Accounting

89 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 1 Tháng Ba 2021

A$41,000.00 (624,881,131 đ) một năm

Có khóa học dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Accounting and Corporate Finance

80 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 1 Tháng Ba 2021

A$41,000.00 (624,881,131 đ) một năm

Có khóa học dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Agricultural Sciences

36 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 1 Tháng Ba 2021

A$38,500.00 (586,778,623 đ) một năm

Có khóa học dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Applied Data Analytics

23 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 1 Tháng Ba 2021

A$38,500.00 (586,778,623 đ) một năm

Có khóa học dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Architectural Design

154 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 1 Tháng Ba 2021

A$35,000.00 (533,435,112 đ) một năm

Có khóa học dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts (Advanced) in Anthropology

41 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 1 Tháng Ba 2021

A$33,500.00 (510,573,607 đ) một năm

Có khóa học dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts (Advanced) in Art History and Visual Cultures

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 1 Tháng Ba 2021

A$33,500.00 (510,573,607 đ) một năm

Có khóa học dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts (Advanced) in Australian Studies

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 1 Tháng Ba 2021

A$33,500.00 (510,573,607 đ) một năm

Có khóa học dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts (Advanced) in Chinese Studies

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 1 Tháng Ba 2021

A$33,500.00 (510,573,607 đ) một năm

Có khóa học dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts (Advanced) in Classics

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 1 Tháng Ba 2021

A$33,500.00 (510,573,607 đ) một năm

Có khóa học dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts (Advanced) in Creative Writing

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 1 Tháng Ba 2021

A$33,500.00 (510,573,607 đ) một năm

Có khóa học dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Adelaide hợp tác với các tổ chức chính phủ, doanh nghiệp tư nhân cùng nhiều trường đại học ở khắp châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ.

  • Tọa lạc tại Nam Úc.
  • Thuộc 1% đại học hàng đầu thế giới.
  • Thành viên Nhóm 8 trường đại học nghiên cứu chuyên sâu của Úc.
  • Top 10 thành phố đáng sống nhất thế giới (The Economist)