479 khóa học tại The University of Adelaide (UoA)

australia

11461

202

XẾP HẠNG THE TIMES 120

Khóa học tiếng Anh

Adelaide Graduate Certificate in Business Administration

11 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 6 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

A$24,250.00 (400,834,308 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Adelaide Graduate Diploma in Business Administration

3 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

A$48,500.00 (801,668,615 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Adelaide Master of Business Administration

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

A$48,500.00 (801,668,615 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Associate Degree in Technology (Defence Industries)

19 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$38,500.00 (636,376,117 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Accounting

91 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$41,000.00 (677,699,242 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Accounting and Corporate Finance

82 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$41,000.00 (677,699,242 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Agricultural Sciences

32 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$38,500.00 (636,376,117 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Applied Data Analytics

27 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$38,500.00 (636,376,117 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Architectural Design

118 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$35,000.00 (578,523,743 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts (Advanced) in Anthropology

39 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$33,500.00 (553,729,868 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts (Advanced) in Art History and Visual Cultures

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$33,500.00 (553,729,868 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts (Advanced) in Australian Studies

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$33,500.00 (553,729,868 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Adelaide hợp tác với các tổ chức chính phủ, doanh nghiệp tư nhân cùng nhiều trường đại học ở khắp châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ.

  • Tọa lạc tại Nam Úc.
  • Thuộc 1% đại học hàng đầu thế giới.
  • Thành viên Nhóm 8 trường đại học nghiên cứu chuyên sâu của Úc.
  • Top 10 thành phố đáng sống nhất thế giới (The Economist)