459 khóa học tại The University of Adelaide (UoA)

australia

15355

203

XẾP HẠNG THE TIMES 120

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts (Education)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

1 December 2019

A$33,500.00 (528,149,288 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts in Education (Advanced)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

1 December 2019

A$33,500.00 (528,149,288 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Honours Degree of Bachelor of Music (Music Education and Pedagogy)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

1 December 2019

A$33,500.00 (528,149,288 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Business Administration (Emerging Leaders)

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020, Tháng Năm 2020, Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

1 December 2019

A$44,000.00 (693,688,618 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Education

49 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

1 December 2019

A$36,000.00 (567,563,414 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (International Agricultural Development)

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

1 December 2019

A$42,500.00 (670,040,142 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Associate Degree in Technology (Defence Industries)

10 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

1 December 2019

A$38,500.00 (606,977,540 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Accounting

74 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

1 December 2019

A$41,000.00 (646,391,666 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Accounting and Corporate Finance

68 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

1 December 2019

A$41,000.00 (646,391,666 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Agricultural Sciences

39 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

1 December 2019

A$38,500.00 (606,977,540 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Applied Data Analytics

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

1 December 2019

A$38,500.00 (606,977,540 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Architectural Design

198 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

1 December 2019

A$35,000.00 (551,797,764 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Adelaide hợp tác với các tổ chức chính phủ, doanh nghiệp tư nhân cùng nhiều trường đại học ở khắp châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ.

  • Tọa lạc tại Nam Úc.
  • Thuộc 1% đại học hàng đầu thế giới.
  • Thành viên Nhóm 8 trường đại học nghiên cứu chuyên sâu của Úc.
  • Top 10 thành phố đáng sống nhất thế giới theo The Economist.