5 khóa học Học sư phạm tại The University of Adelaide (UoA)

australia

10401

194

XẾP HẠNG THE TIMES 120

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts (Advanced) in Education

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$33,500.00 (565,490,151 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts (Education)

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$33,500.00 (565,490,151 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Music (Music Education and Pedagogy)

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$33,500.00 (565,490,151 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Honours Degree of Bachelor of Music (Music Education and Pedagogy)

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$33,500.00 (565,490,151 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Education

29 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$36,000.00 (607,690,908 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Adelaide hợp tác với các tổ chức chính phủ, doanh nghiệp tư nhân cùng nhiều trường đại học ở khắp châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ.

  • Tọa lạc tại Nam Úc.
  • Thuộc 1% đại học hàng đầu thế giới.
  • Thành viên Nhóm 8 trường đại học nghiên cứu chuyên sâu của Úc.
  • Top 10 thành phố đáng sống nhất thế giới (The Economist)