24 khóa học Y tá/Điều dưỡng tại The University of Adelaide (UoA)

australia

16227

186

XẾP HẠNG THE TIMES 135

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Nursing

163 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

Hạn nộp đơn

1 December 2019

A$35,500.00 (578,650,749 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Nursing

33 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 2 Tháng Ba 2020

A$40,500.00 (660,150,855 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (Nursing)

6 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 - 4 YEARS

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 2 Tháng Ba 2020

A$42,000.00 (684,600,886 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Diploma in Nursing Science (Acute Care Nursing)

13 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 2 Tháng Ba 2020

A$33,500.00 (546,050,707 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Diploma in Nursing Science (Anaesthetic and Recovery Nursing)

18 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 2 Tháng Ba 2020

A$33,500.00 (546,050,707 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Diploma in Nursing Science (Cardiac Nursing)

6 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 2 Tháng Ba 2020

A$33,500.00 (546,050,707 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Diploma in Nursing Science (Emergency Nursing)

6 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 2 Tháng Ba 2020

A$33,500.00 (546,050,707 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Diploma in Nursing Science (Intensive Care Nursing)

8 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 2 Tháng Ba 2020

A$33,500.00 (546,050,707 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Diploma in Nursing Science (Oncology Nursing)

5 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 2 Tháng Ba 2020

A$33,500.00 (546,050,707 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Diploma in Nursing Science (Orthopaedic Nursing)

7 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 2 Tháng Ba 2020

A$33,500.00 (546,050,707 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Diploma in Nursing Science (Perioperative Nursing)

9 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 2 Tháng Ba 2020

A$33,500.00 (546,050,707 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Honours Degree of Bachelor of Nursing

26 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

Hạn nộp đơn

30 September 2019

A$35,500.00 (578,650,749 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Adelaide hợp tác với các tổ chức chính phủ, doanh nghiệp tư nhân cùng nhiều trường đại học ở khắp châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ.

  • Tọa lạc tại Nam Úc.
  • Thuộc 1% đại học hàng đầu thế giới.
  • Thành viên Nhóm 8 trường đại học nghiên cứu chuyên sâu của Úc.
  • Top 10 thành phố đáng sống nhất thế giới theo The Economist.