28 khóa học Y tá/Điều dưỡng tại The University of Adelaide (UoA)

australia

12225

212

XẾP HẠNG THE TIMES 120

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Nursing

200 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

Hạn nộp đơn

30 December 2020

A$35,500.00 (573,574,412 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Nursing

40 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 1 Tháng Ba 2021

A$40,500.00 (654,359,541 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Philosophy (Nursing)

12 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 208 tuần

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 1 Tháng Ba 2021

A$44,000.00 (710,909,131 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Certificate in International Addiction Studies

5 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 1 Tháng Ba 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Certificate in Nursing Science (Infection Control Nursing)

30 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 6 tháng

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 1 Tháng Ba 2021

A$16,750.00 (270,630,180 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Diploma in International Addiction Studies

2 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 1 Tháng Ba 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Diploma in Nursing Science

8 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 1 Tháng Ba 2021

A$33,500.00 (541,260,361 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Diploma in Nursing Science (Acute Care Nursing)

10 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 1 Tháng Ba 2021

A$33,500.00 (541,260,361 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Diploma in Nursing Science (Anaesthetic and Recovery Nursing)

10 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 1 Tháng Ba 2021

A$33,500.00 (541,260,361 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Diploma in Nursing Science (Cardiac Nursing)

5 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 1 Tháng Ba 2021

A$33,500.00 (541,260,361 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Diploma in Nursing Science (Emergency Nursing)

8 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 1 Tháng Ba 2021

A$33,500.00 (541,260,361 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Diploma in Nursing Science (Intensive Care Nursing)

10 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 1 Tháng Ba 2021

A$33,500.00 (541,260,361 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Adelaide hợp tác với các tổ chức chính phủ, doanh nghiệp tư nhân cùng nhiều trường đại học ở khắp châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ.

  • Tọa lạc tại Nam Úc.
  • Thuộc 1% đại học hàng đầu thế giới.
  • Thành viên Nhóm 8 trường đại học nghiên cứu chuyên sâu của Úc.
  • Top 10 thành phố đáng sống nhất thế giới (The Economist)