12 khóa học Y tại The University of Adelaide (UoA)

18450

298

XẾP HẠNG THE TIMES 135

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Health and Medical Sciences (Advanced)

60 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Ba 2019, 29 Tháng Bảy 2019

Hạn nộp đơn

1 May 2019

A$38,500.00 (641,938,805 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Health and Medical Sciences (Honours)

24 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Ba 2019

Hạn nộp đơn

Dự kiến December 2019

A$38,500.00 (641,938,805 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery

290 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 6 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Ba 2019

A$76,000.00 (1,267,203,875 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (Animal Science)

7 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Ba 2019

Hạn nộp đơn

Dự kiến December 2019

A$36,500.00 (608,591,335 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Certificate in Counselling and Psychotherapy

18 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 6 tháng

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Ba 2019, 29 Tháng Bảy 2019

Hạn nộp đơn

1 May 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Diploma in Counselling and Psychotherapy

11 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Ba 2019

Hạn nộp đơn

Dự kiến December 2019

A$36,500.00 (608,591,335 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Diploma in Forensic Odontology

9 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Ba 2019

A$53,500.00 (892,044,833 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Clinical Science

21 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - OVER 2 YEARS

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Ba 2019, 29 Tháng Bảy 2019

Hạn nộp đơn

1 May 2019

A$42,000.00 (700,296,878 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Counselling and Psychotherapy

14 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Ba 2019

Hạn nộp đơn

Dự kiến December 2019

A$36,500.00 (608,591,335 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Philosophy (Medical Science)

13 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - OVER 2 YEARS

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Ba 2019, 29 Tháng Bảy 2019

Hạn nộp đơn

1 May 2019

A$46,000.00 (766,991,819 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Philosophy (Ophthalmology)

13 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - OVER 2 YEARS

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Ba 2019, 29 Tháng Bảy 2019

Hạn nộp đơn

1 May 2019

A$46,000.00 (766,991,819 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Philosophy (Surgery)

25 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - OVER 2 YEARS

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Ba 2019, 29 Tháng Bảy 2019

Hạn nộp đơn

1 May 2019

A$46,000.00 (766,991,819 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Adelaide có quy mô lớp học nhỏ, tỷ lệ học viên/giảng viên là 20:1, nơi lý tưởng để sinh viên tiếp xúc với các giáo viên nổi tiếng thế giới.

  • Thuộc top 1% các trường đại học trên thế giới
  • 1 trong số 8 cơ sở nghiên cứu chuyên sâu của Úc
  • Thứ 109 trên Bảng Xếp Hạng các trường Đại Học Thế Giới QS 2018
  • Nhiều dịch vụ hỗ trợ học viên, bao gồm dạy kèm