12 khóa học Y tại The University of Adelaide (UoA)

australia

16527

199

XẾP HẠNG THE TIMES 135

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Health and Medical Sciences

46 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 2 Tháng Ba 2020

Hạn nộp đơn

1 December 2019

A$38,500.00 (619,649,169 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Health and Medical Sciences (Advanced)

54 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 2 Tháng Ba 2020

A$38,500.00 (619,649,169 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery

263 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 6 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

Hạn nộp đơn

30 June 2019

A$76,000.00 (1,223,203,554 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (Animal Science)

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

Hạn nộp đơn

1 December 2019

A$36,500.00 (587,459,601 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Certificate in Counselling and Psychotherapy

21 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 6 tháng

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 2 Tháng Ba 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Diploma in Counselling and Psychotherapy

14 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

A$36,500.00 (587,459,601 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Diploma in Forensic Odontology

13 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

A$53,500.00 (861,070,923 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Honours Degree of Bachelor of Health and Medical Sciences

26 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

A$38,500.00 (619,649,169 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Counselling and Psychotherapy

13 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

A$36,500.00 (587,459,601 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Philosophy (Medical Science)

14 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - OVER 2 YEARS

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 2 Tháng Ba 2020

A$46,000.00 (740,360,046 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Philosophy (Ophthalmology)

15 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - OVER 2 YEARS

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 2 Tháng Ba 2020

A$46,000.00 (740,360,046 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Philosophy (Surgery)

27 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - OVER 2 YEARS

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 2 Tháng Ba 2020

A$46,000.00 (740,360,046 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Adelaide hợp tác với các tổ chức chính phủ, doanh nghiệp tư nhân cùng nhiều trường đại học ở khắp châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ.

  • Tọa lạc tại Nam Úc.
  • Thuộc 1% đại học hàng đầu thế giới.
  • Thành viên Nhóm 8 trường đại học nghiên cứu chuyên sâu của Úc.
  • Top 10 thành phố đáng sống nhất thế giới theo The Economist.