6 khóa học Nha khoa tại The University of Adelaide (UoA)

australia

6885

118

XẾP HẠNG THE TIMES 118

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Dental Surgery

85 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$80,500.00 (1,427,085,380 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Oral Health

32 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$53,500.00 (948,435,625 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Clinical Dentistry

27 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$60,000.00 (1,063,666,122 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Philosophy (Dentistry)

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 208 tuần

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$51,000.00 (904,116,204 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Honours Degree of Bachelor of Science in Dentistry

26 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$39,000.00 (691,382,979 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Philosophy (Dentistry)

48 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$51,000.00 (904,116,204 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Adelaide hợp tác với các tổ chức chính phủ, doanh nghiệp tư nhân cùng nhiều trường đại học ở khắp châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ.

  • Tọa lạc tại Nam Úc.
  • Thuộc 1% đại học hàng đầu thế giới.
  • Thành viên Nhóm 8 trường đại học nghiên cứu chuyên sâu của Úc.
  • Top 10 thành phố đáng sống nhất thế giới (The Economist)