8 khóa học Kiến trúc và Xây dựng tại The University of Adelaide (UoA)

16711

209

XẾP HẠNG THE TIMES 135

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Architectural Design

176 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 2 Tháng Ba 2020

Hạn nộp đơn

1 December 2019

A$33,000.00 (537,529,549 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Architecture

67 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019

Hạn nộp đơn

Dự kiến May, December 2019

A$35,000.00 (570,107,097 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Architecture with Master of Landscape Architecture

46 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019

Hạn nộp đơn

Dự kiến May, December 2019

A$35,000.00 (570,107,097 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Construction Management

49 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019

Hạn nộp đơn

Dự kiến May, December 2019

A$35,000.00 (570,107,097 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Planning

3 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019

Hạn nộp đơn

Dự kiến May, December 2019

A$35,000.00 (570,107,097 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Planning (Urban Design)

6 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019

Hạn nộp đơn

Dự kiến May, December 2019

A$35,000.00 (570,107,097 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Planning (Urban Design) with Master of Landscape Architecture

13 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019

Hạn nộp đơn

Dự kiến May, December 2019

A$35,000.00 (570,107,097 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Property

17 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019

Hạn nộp đơn

Dự kiến May, December 2019

A$35,000.00 (570,107,097 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Adelaide hợp tác với các tổ chức chính phủ, doanh nghiệp tư nhân cùng nhiều trường đại học ở khắp châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ.

  • Tọa lạc tại Nam Úc.
  • Thuộc 1% đại học hàng đầu thế giới.
  • Thành viên Nhóm 8 trường đại học nghiên cứu chuyên sâu của Úc.
  • Top 10 thành phố đáng sống nhất thế giới theo The Economist.