13 khóa học Khoa học Môi trường tại The University of Adelaide (UoA)

18328

295

XẾP HẠNG THE TIMES 135

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts (Geography, Environment and Population)

13 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Ba 2019, 29 Tháng Bảy 2019

Hạn nộp đơn

1 May 2019

A$32,000.00 (531,778,192 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Engineering (Honours) (Environmental)

1 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Ba 2019, 29 Tháng Bảy 2019

Hạn nộp đơn

1 May 2019

A$42,000.00 (697,958,877 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Engineering (Honours) (Environmental) and Bachelor of Arts

1 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Ba 2019, 29 Tháng Bảy 2019

Hạn nộp đơn

1 May 2019

A$42,000.00 (697,958,877 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Engineering (Honours) (Environmental) with Bachelor of Finance

1 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Ba 2019, 29 Tháng Bảy 2019

Hạn nộp đơn

1 May 2019

A$42,000.00 (697,958,877 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Engineering (Honours) (Environmental) with Bachelor of Mathematical and Computer Scie ...

4 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Ba 2019, 29 Tháng Bảy 2019

Hạn nộp đơn

1 May 2019

A$42,000.00 (697,958,877 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Engineering (Honours) (Environmental) with Bachelor of Science

2 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Ba 2019, 29 Tháng Bảy 2019

Hạn nộp đơn

1 May 2019

A$42,000.00 (697,958,877 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Environmental Policy and Management

12 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Ba 2019, 29 Tháng Bảy 2019

Hạn nộp đơn

1 May 2019

A$39,500.00 (656,413,706 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Environmental Policy and Management (Honours)

3 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Ba 2019

Hạn nộp đơn

Dự kiến December 2019

A$39,500.00 (656,413,706 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (Wildlife Conservation Biology)

15 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Ba 2019, 29 Tháng Bảy 2019

Hạn nộp đơn

1 May 2019

A$36,500.00 (606,559,500 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Certificate in Environmental Policy and Management

11 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 6 tháng

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Ba 2019, 29 Tháng Bảy 2019

Hạn nộp đơn

1 May 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Diploma in Environmental Policy and Management

12 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Ba 2019, 29 Tháng Bảy 2019

Hạn nộp đơn

1 May 2019

A$34,000.00 (565,014,329 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Arts (Environmental Studies)

3 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Ba 2019, 29 Tháng Bảy 2019

Hạn nộp đơn

1 May 2019

A$34,000.00 (565,014,329 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Adelaide có quy mô lớp học nhỏ, tỷ lệ học viên/giảng viên là 20:1, nơi lý tưởng để sinh viên tiếp xúc với các giáo viên nổi tiếng thế giới.

  • Thuộc top 1% các trường đại học trên thế giới
  • 1 trong số 8 cơ sở nghiên cứu chuyên sâu của Úc
  • Thứ 109 trên Bảng Xếp Hạng các trường Đại Học Thế Giới QS 2018
  • Nhiều dịch vụ hỗ trợ học viên, bao gồm dạy kèm