9 khóa học Khoa học Trái đất bậc đại học tại The University of Adelaide (UoA)

australia

7821

145

XẾP HẠNG THE TIMES 118

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Science (Advanced) in Geology

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$38,500.00 (658,239,386 đ) một năm

Có khóa học dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science (Advanced) in Geophysics

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$38,500.00 (658,239,386 đ) một năm

Có khóa học dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science (Advanced) in Palaeontology

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$38,500.00 (658,239,386 đ) một năm

Có khóa học dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science (Advanced) in Soil Science

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$38,500.00 (658,239,386 đ) một năm

Có khóa học dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science (Geology)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$38,500.00 (658,239,386 đ) một năm

Có khóa học dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science (Geophysics)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$38,500.00 (658,239,386 đ) một năm

Có khóa học dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science (Mineral Geoscience)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$38,500.00 (658,239,386 đ) một năm

Có khóa học dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science (Palaeontology)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$38,500.00 (658,239,386 đ) một năm

Có khóa học dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science (Soil Science)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$38,500.00 (658,239,386 đ) một năm

Có khóa học dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Adelaide hợp tác với các tổ chức chính phủ, doanh nghiệp tư nhân cùng nhiều trường đại học ở khắp châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ.

  • Tọa lạc tại Nam Úc.
  • Thuộc 1% đại học hàng đầu thế giới.
  • Thành viên Nhóm 8 trường đại học nghiên cứu chuyên sâu của Úc.
  • Top 10 thành phố đáng sống nhất thế giới (The Economist)