13 khóa học Khoa học đại cương tại The University of Adelaide (UoA)

australia

16642

199

XẾP HẠNG THE TIMES 135

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts with Bachelor of Science

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

A$37,000.00 (596,482,150 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Engineering (Honours) (Chemical) with Bachelor of Science

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 2 Tháng Ba 2020

A$42,000.00 (677,087,846 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (Advanced)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 2 Tháng Ba 2020

Hạn nộp đơn

1 December 2019

A$36,500.00 (588,421,581 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (Sciences) - Physical Sciences

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 - 4 YEARS

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 2 Tháng Ba 2020

A$42,000.00 (677,087,846 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Honours Degree of Bachelor of Food and Nutrition Science

19 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

A$36,500.00 (588,421,581 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Honours Degree of Bachelor of Health and Medical Sciences

26 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

A$38,500.00 (620,663,859 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Honours Degree of Bachelor of Mathematical Sciences

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 2 Tháng Ba 2020

A$39,000.00 (628,724,429 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Honours Degree of Bachelor of Psychological Science

13 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

A$38,500.00 (620,663,859 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Honours Degree of Bachelor of Science

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 2 Tháng Ba 2020

A$36,500.00 (588,421,581 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Honours Degree of Bachelor of Science in Dentistry

45 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

A$68,500.00 (1,104,298,035 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Nursing Science (Burns Nursing)

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 2 Tháng Ba 2020

A$33,500.00 (540,058,163 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Nursing Science (Mental Health Nursing)

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 2 Tháng Ba 2020

A$33,500.00 (540,058,163 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Adelaide hợp tác với các tổ chức chính phủ, doanh nghiệp tư nhân cùng nhiều trường đại học ở khắp châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ.

  • Tọa lạc tại Nam Úc.
  • Thuộc 1% đại học hàng đầu thế giới.
  • Thành viên Nhóm 8 trường đại học nghiên cứu chuyên sâu của Úc.
  • Top 10 thành phố đáng sống nhất thế giới theo The Economist.