15 khóa học Toán học tại The University of Adelaide (UoA)

australia

16585

209

XẾP HẠNG THE TIMES 135

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts (Mathematical Sciences)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 2 Tháng Ba 2020

A$32,000.00 (517,788,166 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Engineering (Honours) (Chemical) with Bachelor of Mathematical and Computer Sciences

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 2 Tháng Ba 2020

Hạn nộp đơn

1 December 2019

A$42,000.00 (679,596,968 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Engineering (Honours) (Civil) with Bachelor of Mathematical and Computer Sciences

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 2 Tháng Ba 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến May, December 2019

A$42,000.00 (679,596,968 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Engineering (Honours) (Electrical and Electronic) with Bachelor of Mathematical and C ...

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 2 Tháng Ba 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến May, December 2019

A$42,000.00 (679,596,968 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Engineering (Honours) (Environmental) with Bachelor of Mathematical and Computer Scie ...

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 2 Tháng Ba 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến May, December 2019

A$42,000.00 (679,596,968 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Engineering (Honours) (Mechanical) with Bachelor of Mathematical and Computer Sciences

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 2 Tháng Ba 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến May, December 2019

A$42,000.00 (679,596,968 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Engineering (Honours) (Mining) with Bachelor of Mathematical and Computer Sciences

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 2 Tháng Ba 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến May, December 2019

A$42,000.00 (679,596,968 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Mathematical and Computer Sciences

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 2 Tháng Ba 2020

Hạn nộp đơn

1 December 2019

A$39,000.00 (631,054,328 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Mathematical and Computer Sciences with Bachelor of Finance

29 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 2 Tháng Ba 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến May, December 2019

A$36,500.00 (590,602,127 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Mathematical Sciences

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 2 Tháng Ba 2020

Hạn nộp đơn

1 December 2019

A$39,000.00 (631,054,328 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Mathematical Sciences (Advanced)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 2 Tháng Ba 2020

Hạn nộp đơn

1 December 2019

A$39,000.00 (631,054,328 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (Maths and Computer Science)

5 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 - 4 YEARS

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 2 Tháng Ba 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến May, December 2019

A$42,000.00 (679,596,968 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Adelaide hợp tác với các tổ chức chính phủ, doanh nghiệp tư nhân cùng nhiều trường đại học ở khắp châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ.

  • Tọa lạc tại Nam Úc.
  • Thuộc 1% đại học hàng đầu thế giới.
  • Thành viên Nhóm 8 trường đại học nghiên cứu chuyên sâu của Úc.
  • Top 10 thành phố đáng sống nhất thế giới theo The Economist.