11 khóa học Sinh học tại The University of Adelaide (UoA)

17746

243

XẾP HẠNG THE TIMES 135

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Applied Biology

17 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019

Hạn nộp đơn

1 May 2019

A$36,500.00 (602,091,689 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Applied Biology (Honours)

1 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019

Hạn nộp đơn

1 May 2019

A$36,500.00 (602,091,689 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Engineering (Honours) (Chemical) with Bachelor of Science (Biotechnology)

19 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019

Hạn nộp đơn

1 May 2019

A$42,000.00 (692,817,833 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (Animal Behaviour)

42 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019

Hạn nộp đơn

1 May 2019

A$36,500.00 (602,091,689 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (Biotechnology)

55 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019

Hạn nộp đơn

1 May 2019

A$36,500.00 (602,091,689 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (High Performance Computational Physics) (Honours)

3 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba 2019

Hạn nộp đơn

Dự kiến December 2019

A$36,500.00 (602,091,689 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (Marine Biology)

5 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019

Hạn nộp đơn

1 May 2019

A$36,500.00 (602,091,689 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (Veterinary Bioscience)

59 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba 2019

Hạn nộp đơn

Dự kiến September 2019

A$59,000.00 (973,244,099 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (Wildlife Conservation Biology)

15 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019

Hạn nộp đơn

1 May 2019

A$36,500.00 (602,091,689 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (Sciences) - Biological Sciences

2 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 3 - 4 YEARS

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019

Hạn nộp đơn

1 May 2019

A$42,000.00 (692,817,833 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Philosophy (Sciences) - Biological Sciences

1 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - OVER 2 YEARS

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019

Hạn nộp đơn

1 May 2019

A$42,000.00 (692,817,833 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Adelaide hợp tác với các tổ chức chính phủ, doanh nghiệp tư nhân cùng nhiều trường đại học ở khắp châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ.

  • Tọa lạc tại Nam Úc.
  • Thuộc 1% đại học hàng đầu thế giới.
  • Thành viên Nhóm 8 trường đại học nghiên cứu chuyên sâu của Úc.
  • Top 10 thành phố đáng sống nhất thế giới theo The Economist.