72 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản tại The University of Adelaide (UoA)

australia

11544

202

XẾP HẠNG THE TIMES 120

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts (Advanced) in Geography Environment and Population

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$33,500.00 (553,729,868 đ) một năm

Có khóa học dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts (Advanced) in Mathematical Sciences

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$33,500.00 (553,729,868 đ) một năm

Có khóa học dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts (Geography, Environment and Population)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$33,500.00 (553,729,868 đ) một năm

Có khóa học dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts (Mathematical Sciences)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$33,500.00 (553,729,868 đ) một năm

Có khóa học dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts with Bachelor of Science

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$41,500.00 (685,963,867 đ) một năm

Có khóa học dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Engineering (Honours) (Chemical) with Bachelor of Mathematical and Computer Sciences

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$43,000.00 (710,757,741 đ) một năm

Có khóa học dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Engineering (Honours) (Chemical) with Bachelor of Science

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$43,000.00 (710,757,741 đ) một năm

Có khóa học dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Engineering (Honours) (Civil) with Bachelor of Mathematical and Computer Sciences

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$43,000.00 (710,757,741 đ) một năm

Có khóa học dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Engineering (Honours) (Electrical and Electronic) with Bachelor of Mathematical and C ...

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$43,000.00 (710,757,741 đ) một năm

Có khóa học dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Engineering (Honours) (Environmental)

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$43,000.00 (710,757,741 đ) một năm

Có khóa học dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Engineering (Honours) (Environmental) and Bachelor of Arts

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$43,000.00 (710,757,741 đ) một năm

Có khóa học dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Engineering (Honours) (Environmental) with Bachelor of Mathematical and Computer Scie ...

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$43,000.00 (710,757,741 đ) một năm

Có khóa học dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Adelaide hợp tác với các tổ chức chính phủ, doanh nghiệp tư nhân cùng nhiều trường đại học ở khắp châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ.

  • Tọa lạc tại Nam Úc.
  • Thuộc 1% đại học hàng đầu thế giới.
  • Thành viên Nhóm 8 trường đại học nghiên cứu chuyên sâu của Úc.
  • Top 10 thành phố đáng sống nhất thế giới (The Economist)