19 khóa học Nông nghiệp và Thú y tại The University of Adelaide (UoA)

null

15418

205

XẾP HẠNG THE TIMES 120

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Agricultural Sciences

39 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến December 2019

A$38,500.00 (609,423,565 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (Veterinary Bioscience)

48 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

A$47,000.00 (743,971,625 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Viticulture and Oenology

104 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến December 2019

A$40,500.00 (641,081,932 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (Veterinary Science)

18 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 208 tuần

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến December 2019

A$46,000.00 (728,142,441 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Veterinary Medicine

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

A$62,000.00 (981,409,377 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Certificate in Global Food and Agricultural Business

10 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 6 tháng

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến December 2019

A$21,250.00 (336,370,149 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Diploma in Agribusiness

3 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến December 2019

A$42,500.00 (672,740,299 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Diploma in Global Food and Agricultural Business

28 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020, Tháng Năm 2020, Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến December 2019

A$42,500.00 (672,740,299 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Diploma in Viticulture and Oenology

21 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến December 2019

A$45,000.00 (712,313,258 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Architecture with Master of Landscape Architecture

43 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến December 2019

A$37,000.00 (585,679,790 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Global Food and Agricultural Business

14 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020, Tháng Năm 2020, Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến December 2019

A$42,500.00 (672,740,299 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Landscape Architecture

15 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến December 2019

A$37,000.00 (585,679,790 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Adelaide hợp tác với các tổ chức chính phủ, doanh nghiệp tư nhân cùng nhiều trường đại học ở khắp châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ.

  • Tọa lạc tại Nam Úc.
  • Thuộc 1% đại học hàng đầu thế giới.
  • Thành viên Nhóm 8 trường đại học nghiên cứu chuyên sâu của Úc.
  • Top 10 thành phố đáng sống nhất thế giới theo The Economist.