20 khóa học Nông nghiệp và Thú y tại The University of Adelaide (UoA)

null

12335

215

XẾP HẠNG THE TIMES 120

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Agricultural Sciences

32 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 1 Tháng Ba 2021

A$38,500.00 (621,366,862 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science (Veterinary Bioscience)

27 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

Hạn nộp đơn

30 September 2020

A$49,500.00 (798,900,251 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Viticulture and Oenology

94 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 1 Tháng Ba 2021

A$40,500.00 (653,645,660 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Philosophy (Veterinary Science)

20 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 208 tuần

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 1 Tháng Ba 2021

A$48,500.00 (782,760,852 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Veterinary Medicine

5 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

Hạn nộp đơn

30 September 2020

A$65,000.00 (1,049,060,935 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Certificate in Global Food and Agricultural Business

5 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 6 tháng

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 1 Tháng Ba 2021

A$21,250.00 (342,962,229 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Diploma in Agribusiness

2 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 1 Tháng Ba 2021

A$42,500.00 (685,924,458 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Diploma in Viticulture and Oenology

13 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020

A$45,000.00 (726,272,955 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Agribusiness

12 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

A$42,500.00 (685,924,458 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Architecture with Master of Landscape Architecture

30 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 1 Tháng Ba 2021

A$37,000.00 (597,157,763 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Global Food and Agricultural Business

10 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

A$42,500.00 (685,924,458 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Landscape Architecture

13 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 1 Tháng Ba 2021

A$37,000.00 (597,157,763 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Adelaide hợp tác với các tổ chức chính phủ, doanh nghiệp tư nhân cùng nhiều trường đại học ở khắp châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ.

  • Tọa lạc tại Nam Úc.
  • Thuộc 1% đại học hàng đầu thế giới.
  • Thành viên Nhóm 8 trường đại học nghiên cứu chuyên sâu của Úc.
  • Top 10 thành phố đáng sống nhất thế giới (The Economist)