480 khóa học tại The University of Adelaide (UoA)

null

9205

173

XẾP HẠNG THE TIMES 120

Khóa học tiếng Anh

Adelaide Graduate Certificate in Business Administration

16 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 6 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm, Tháng Chín 2021

A$24,250.00 (398,399,610 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Adelaide Graduate Diploma in Business Administration

8 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm, Tháng Chín 2021

A$48,500.00 (796,799,220 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Adelaide Master of Business Administration

10 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm, Tháng Chín 2021

A$48,500.00 (796,799,220 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Associate Degree in Technology (Defence Industries)

20 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$38,500.00 (632,510,721 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Accounting

84 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$41,000.00 (673,582,846 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Accounting and Corporate Finance

79 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$41,000.00 (673,582,846 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Agricultural Sciences

28 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$38,500.00 (632,510,721 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Applied Biology

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$36,500.00 (599,653,021 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Applied Data Analytics

31 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$38,500.00 (632,510,721 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Architectural Design

88 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$35,000.00 (575,009,747 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts (Advanced) in Anthropology

34 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$33,500.00 (550,366,472 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts (Advanced) in Art History and Visual Cultures

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$33,500.00 (550,366,472 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Adelaide hợp tác với các tổ chức chính phủ, doanh nghiệp tư nhân cùng nhiều trường đại học ở khắp châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ.

  • Tọa lạc tại Nam Úc.
  • Thuộc 1% đại học hàng đầu thế giới.
  • Thành viên Nhóm 8 trường đại học nghiên cứu chuyên sâu của Úc.
  • Top 10 thành phố đáng sống nhất thế giới (The Economist)