COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

78 khóa học tại Southern Cross University

null

1138

1

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Khóa học tiếng Anh

Miễn phí

EBook Hướng dẫn du học Úc!

Bạn muốn du học Úc? Tải bản eBook hướng dẫn du học Úc toàn diện ngay hôm nay!

Associate Degree in Law (Paralegal Studies)

1 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021, 5 Tháng Bảy 2021

A$26,800.00 (438,420,852 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Associate Degree of Creative Writing

2 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021, 5 Tháng Bảy 2021

A$26,800.00 (438,420,852 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Accounting

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Mười Một 2020, 1 Tháng Ba 2021, 5 Tháng Bảy 2021

A$26,800.00 (438,420,852 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Art and Design

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$26,800.00 (438,420,852 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Arts

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021, 5 Tháng Bảy 2021

A$26,800.00 (438,420,852 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Arts/Bachelor of Education (Primary)

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021, 5 Tháng Bảy 2021

A$26,800.00 (438,420,852 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Arts/Bachelor of Education (Primary/Early Childhood)

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021, 5 Tháng Bảy 2021

A$26,800.00 (438,420,852 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Biomedical Science

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$27,600.00 (451,508,041 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Business and Enterprise

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Mười Một 2020, 1 Tháng Ba 2021, 5 Tháng Bảy 2021, 1 Tháng Mười Một 2021

A$26,800.00 (438,420,852 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Business in Accounting

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Mười Một 2020, 1 Tháng Ba 2021, 5 Tháng Bảy 2021, 1 Tháng Mười Một 2021

A$29,600.00 (484,226,015 đ) một năm

Học bổng
Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Business in Convention and Event Management

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Mười Một 2020, 1 Tháng Ba 2021, 5 Tháng Bảy 2021

A$26,800.00 (438,420,852 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Business in Hotel Management

70 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Mười Một 2020, 1 Tháng Ba 2021, 5 Tháng Bảy 2021, 1 Tháng Mười Một 2021

A$27,600.00 (451,508,041 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH