82 khóa học tại Southern Cross University

australia

378

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Khóa học tiếng Anh

Miễn phí

EBook Hướng dẫn du học Úc!

Bạn muốn du học Úc? Tải bản eBook hướng dẫn du học Úc toàn diện ngay hôm nay!

Associate Degree in Law (Paralegal Studies)

1 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Bảy 2021, 1 Tháng Mười Một 2021

A$26,800.00 (473,626,471 đ) một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Associate Degree of Creative Writing

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Bảy 2021

A$26,800.00 (473,626,471 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Accounting

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Sáu 2021, 25 Tháng Mười 2021

A$26,800.00 (473,626,471 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Art and Design

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Ba 2022

A$26,800.00 (473,626,471 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Bảy 2021

A$26,800.00 (473,626,471 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts/Bachelor of Education (Primary)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Bảy 2021

A$26,800.00 (473,626,471 đ) một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Arts/Bachelor of Education (Primary/Early Childhood)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Bảy 2021

A$26,800.00 (473,626,471 đ) một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Biomedical Science

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Bảy 2021, 1 Tháng Mười Một 2021

A$27,600.00 (487,764,574 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Business and Enterprise

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Bảy 2021, 1 Tháng Mười Một 2021

A$26,800.00 (473,626,471 đ) một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Business in Convention and Event Management

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Bảy 2021, 1 Tháng Mười Một 2021

A$26,800.00 (473,626,471 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Business in Hotel Management

27 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Bảy 2021, 1 Tháng Mười Một 2021

A$27,600.00 (487,764,574 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Business, Bachelor of Laws

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Bảy 2021

A$26,800.00 (473,626,471 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH