COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

6 khóa học Khoa học vũ trụ tại RMIT University (Royal Melbourne Institute of Technology University)

australia

8329

126

XẾP HẠNG THE TIMES 351

Khóa học tiếng Anh

Advanced Diploma of Engineering (Aeronautical) - MEM60112

2 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 2 YEARS; RMIT'S LEARNING AND TEACHING ACTIVITY HAS MOVED TO ONLINE IN RESPONSE TO COVID-19. RMIT’S AUSTRALIAN CAMPUSES WILL NOT BE ACCESSIBLE IN-PERSON UNTIL FURTHER NOTICE

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Hai 2021

A$18,000.00 (305,256,613 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Engineering (Aerospace Engineering) (Honours)

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 YEARS; RMIT'S LEARNING AND TEACHING ACTIVITY HAS MOVED TO ONLINE IN RESPONSE TO COVID-19. RMIT’S AUSTRALIAN CAMPUSES WILL NOT BE ACCESSIBLE IN-PERSON UNTIL FURTHER NOTICE

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021, 19 Tháng Bảy 2021

A$37,440.00 (634,933,754 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Engineering (Aerospace Engineering) (Honours) / Bachelor of Business (Management)

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 YEARS; RMIT'S LEARNING AND TEACHING ACTIVITY HAS MOVED TO ONLINE IN RESPONSE TO COVID-19. RMIT’S AUSTRALIAN CAMPUSES WILL NOT BE ACCESSIBLE IN-PERSON UNTIL FURTHER NOTICE

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021, 19 Tháng Bảy 2021

A$41,184.00 (698,427,130 đ) một năm

Học bổng
Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Doctor of Philosophy (PhD) in Aerospace Engineering

2 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3-4 YEARS; RMIT'S LEARNING AND TEACHING ACTIVITY HAS MOVED TO ONLINE IN RESPONSE TO COVID-19. RMIT’S AUSTRALIAN CAMPUSES WILL NOT BE ACCESSIBLE IN-PERSON UNTIL FURTHER NOTICE

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021, 19 Tháng Bảy 2021

A$36,480.00 (618,653,402 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Master of Engineering (Aerospace)

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 YEARS; RMIT'S LEARNING AND TEACHING ACTIVITY HAS MOVED TO ONLINE IN RESPONSE TO COVID-19. RMIT’S AUSTRALIAN CAMPUSES WILL NOT BE ACCESSIBLE IN-PERSON UNTIL FURTHER NOTICE

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021, 19 Tháng Bảy 2021

A$37,440.00 (634,933,754 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Master of Engineering (Aerospace Engineering)

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 YEARS; RMIT'S LEARNING AND TEACHING ACTIVITY HAS MOVED TO ONLINE IN RESPONSE TO COVID-19. RMIT’S AUSTRALIAN CAMPUSES WILL NOT BE ACCESSIBLE IN-PERSON UNTIL FURTHER NOTICE

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021, 19 Tháng Bảy 2021

A$36,480.00 (618,653,402 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học RMIT đã đạt kiểm định 5 sao của QS về chất lượng xuất sắc trong đào tạo đại học.

  • Hạng 21 toàn cầu trong số các trường đại học dưới 50 năm tuổi
  • Hạng 15 các trường đại học xếp hạng cao nhất ở Úc
  • Hạng 8 ở Úc về cơ hội việc làm sau tốt nghiệp
  • Có quan hệ đối tác tại hơn 100 quốc gia