339 khóa học tại RMIT University (Royal Melbourne Institute of Technology University)

australia

6311

84

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Khóa học tiếng Anh

Advanced Diploma of Accounting - FNS60217

25 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Hai 2022, 4 Tháng Bảy 2022

A$22,250.00 (370,833,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Diploma of Building Design (Architectural) - 22477VIC

11 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Hai 2022, 4 Tháng Bảy 2022

A$28,500.00 (475,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Diploma of Computer Systems Engineering - UEE60411

21 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Hai 2022

A$19,250.00 (320,833,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Diploma of Electronics and Communications Engineering - UEE60220

13 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Hai 2022

A$19,250.00 (320,833,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Diploma of Engineering (Aeronautical) - MEM60112

2 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Hai 2022

A$19,250.00 (320,833,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Diploma of Engineering (Mechanical) - MEM60112

3 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Hai 2022, 4 Tháng Bảy 2022

A$19,250.00 (320,833,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Diploma of Engineering Technology (Civil Engineering Design) - 22479VIC

5 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Hai 2022, 4 Tháng Bảy 2022

A$19,250.00 (320,833,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Diploma of Engineering Technology (Electrical) - UEE62111

9 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Hai 2022, 4 Tháng Bảy 2022

A$19,250.00 (320,833,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Diploma of International Business - 22526VIC

21 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Hai 2022, 4 Tháng Bảy 2022

A$13,500.00 (225,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Diploma of Interpreting (LOTE-English) - PSP60916

17 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Hai 2022, 4 Tháng Bảy 2022

A$13,750.00 (229,166,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate Degree in Applied Science

3 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Hai 2022

A$31,680.00 (528,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate Degree in Aviation (Professional Pilots)

36 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Hai 2022, 4 Tháng Bảy 2022

A$69,120.00 (1,152,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường RMIT University (Royal Melbourne Institute of Technology University)

RMIT nằm trong top 1% các trường đại học hàng đầu thế giới (Xếp hạng Đại học QS năm 2021) và đạt 5 sao của QS tại tất cả các hạng mục.

  • Tọa lạc trong lòng thành phố Melbourne
  • Sở hữu một số cơ sở vật chất tốt nhất thế giới
  • Nằm trong top 250 trường đại học hàng đầu thế giới
  • Đào tạo chuyên về thực hành và chú trọng thực tiễn

Tư vấn du học