COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

346 khóa học tại RMIT University (Royal Melbourne Institute of Technology University)

australia

5855

65

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Khóa học tiếng Anh

Advanced Diploma of Accounting - FNS60217

21 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Bảy 2021

A$21,500.00 (370,889,706 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Advanced Diploma of Building Design (Architectural) - 22477VIC

12 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Bảy 2021

A$27,500.00 (474,393,810 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Advanced Diploma of Computer Systems Engineering - UEE60411

30 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Bảy 2021

A$18,500.00 (319,137,654 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Advanced Diploma of Electronics and Communications Engineering - UEE60211

3 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2022

A$18,500.00 (319,137,654 đ)một năm

Học bổng
Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Advanced Diploma of Engineering (Aeronautical) - MEM60112

2 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2022

A$18,500.00 (319,137,654 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Advanced Diploma of Engineering (Mechanical) - MEM60112

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Bảy 2021

A$18,500.00 (319,137,654 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Advanced Diploma of Engineering Technology (Civil Engineering Design) - 22479VIC

1 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Bảy 2021

A$18,500.00 (319,137,654 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Advanced Diploma of Engineering Technology (Electrical) - UEE62111

4 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Bảy 2021

A$18,500.00 (319,137,654 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Advanced Diploma of International Business - 22279VIC

132 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Bảy 2021

A$11,000.00 (189,757,524 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Advanced Diploma of Interpreting (LOTE-English) - PSP60916

16 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Bảy 2021

A$13,250.00 (228,571,563 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Advanced Diploma of Screen and Media - CUA60615

11 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Bảy 2021

A$22,750.00 (392,453,061 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Advanced Diploma of Translating - PSP60816

3 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Bảy 2021

A$10,000.00 (172,506,840 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường RMIT University (Royal Melbourne Institute of Technology University)

Đại học RMIT đã đạt kiểm định 5 sao của QS về chất lượng xuất sắc trong đào tạo đại học.

  • Hạng 21 toàn cầu trong số các trường đại học dưới 50 năm tuổi
  • Hạng 15 các trường đại học xếp hạng cao nhất ở Úc
  • Hạng 8 ở Úc về cơ hội việc làm sau tốt nghiệp
  • Có quan hệ đối tác tại hơn 100 quốc gia