37 khóa học Y tế và sức khỏe tại Queensland University of Technology (QUT)

australia

7223

123

XẾP HẠNG THE TIMES 179

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Behavioural Science (Psychology)/Bachelor of Business

68 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$31,100.00 (514,059,669 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Engineering (Honours) (Medical)

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$41,500.00 (685,963,867 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Nursing/Bachelor of Public Health

14 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$34,100.00 (563,647,418 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Vision Science

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$39,300.00 (649,599,517 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Behavioural Science (Psychology)

59 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$31,700.00 (523,977,219 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Behavioural Science (Psychology)/Bachelor of Justice

31 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$31,400.00 (519,018,444 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Behavioural Science (Psychology)/Bachelor of Laws (Honours)

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5.5 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$30,700.00 (507,447,969 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Behavioural Science (Psychology)/Bachelor of Social Work

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$31,400.00 (519,018,444 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Clinical Exercise Physiology

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$35,000.00 (578,523,743 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Communication (Professional Communication)/Bachelor of Public Health

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$32,300.00 (533,894,769 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Medical Imaging (Honours)

51 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$36,300.00 (600,011,768 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Nursing

59 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$36,300.00 (600,011,768 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

QUT là một trường đại học trẻ tuổi thiên về nghiên cứu, thuộc tốp 180 trường đại học hàng đầu thế giới (theo THE World University Rankings năm 2020).

  • Cơ sở đẳng cấp toàn cầu, vượt trội về triển vọng quốc tế
  • Sở hữu các thiết bị giảng dạy công nghệ cao
  • Trên 100 lựa chọn học tập
  • Hơn 150 câu lạc bộ và hội nhóm phục vụ giải trí