19 khóa học Nghệ thuật tại Queensland University of Technology (QUT)

australia

7109

120

XẾP HẠNG THE TIMES 179

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Business/Bachelor of Fine Arts (Animation)

31 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$31,000.00 (514,760,106 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Business/Bachelor of Fine Arts (Film, Screen and New Media)

22 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$31,000.00 (514,760,106 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Business/Bachelor of Fine Arts (Visual Arts)

14 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$31,000.00 (514,760,106 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Creative Industries

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$31,800.00 (528,044,237 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Creative Industries/Bachelor of Human Services

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$31,500.00 (523,062,688 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Education (Secondary)/Bachelor of Fine Arts (Dance)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4.5 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$31,500.00 (523,062,688 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Education (Secondary)/Bachelor of Fine Arts (Drama)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4.5 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$31,500.00 (523,062,688 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Fine Arts (Animation)

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$31,200.00 (518,081,139 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Fine Arts (Creative Writing)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$31,200.00 (518,081,139 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Fine Arts (Dance Performance)

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$31,200.00 (518,081,139 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Fine Arts (Dance)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$31,200.00 (518,081,139 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Fine Arts (Drama)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$31,200.00 (518,081,139 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

QUT là một trường đại học trẻ tuổi thiên về nghiên cứu, thuộc tốp 180 trường đại học hàng đầu thế giới (theo THE World University Rankings năm 2020).

  • Cơ sở đẳng cấp toàn cầu, vượt trội về triển vọng quốc tế
  • Sở hữu các thiết bị giảng dạy công nghệ cao
  • Trên 100 lựa chọn học tập
  • Hơn 150 câu lạc bộ và hội nhóm phục vụ giải trí