33 khóa học Giáo dục và Đào tạo tại Queensland University of Technology (QUT)

null

8321

134

XẾP HẠNG THE TIMES 179

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Education (Early Childhood)

12 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 20 Tháng Bảy 2020

A$31,600.00 (498,370,640 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Education (Primary)

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 20 Tháng Bảy 2020

A$31,600.00 (498,370,640 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Education (Secondary)/Bachelor of Business

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4.5 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 20 Tháng Bảy 2020

A$31,400.00 (495,216,396 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Education (Secondary)/Bachelor of Fine Arts (Creative Writing)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4.5 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

A$31,500.00 (496,793,518 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Education (Secondary)/Bachelor of Fine Arts (Dance)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4.5 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

A$31,500.00 (496,793,518 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Education (Secondary)/Bachelor of Fine Arts (Drama)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4.5 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

A$31,500.00 (496,793,518 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Education (Secondary)/Bachelor of Fine Arts (Film, Screen and New Media)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4.5 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

A$31,500.00 (496,793,518 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Education (Secondary)/Bachelor of Fine Arts (Music)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4.5 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

A$31,500.00 (496,793,518 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Education (Secondary)/Bachelor of Fine Arts (Visual Arts)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4.5 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

A$31,500.00 (496,793,518 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Education (Secondary)/Bachelor of Information Technology

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4.5 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 20 Tháng Bảy 2020

A$35,400.00 (558,301,287 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Human Services/Bachelor of Public Health

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

A$33,700.00 (531,490,208 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Extended Foundation

22 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

A$25,125.00 (396,251,973 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Công nghệ Queensland mang đến những mối quan hệ thực tiễn và các khóa học được thiết kế với góc nhìn trong cuộc của các chuyên gia đầu ngành.

  • Nằm trên hai khu học xá đặt tại thành phố Brisbane, Úc
  • Thuộc top 20 trường đại học trẻ tuổi hàng đầu thế giới
  • Giảng viên QUT được tư vấn và tham gia vào các dự án thực tiễn
  • Cung cấp nhiều khóa học tiếng Anh và chương trình dự bị