37 khóa học Y tế và sức khỏe tại Queensland University of Technology (QUT)

null

8321

134

XẾP HẠNG THE TIMES 179

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Behavioural Science (Psychology)

61 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 20 Tháng Bảy 2020

A$31,700.00 (499,947,763 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Behavioural Science (Psychology)/Bachelor of Business

69 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 20 Tháng Bảy 2020

A$31,100.00 (490,485,029 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Behavioural Science (Psychology)/Bachelor of Justice

24 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 20 Tháng Bảy 2020

A$31,400.00 (495,216,396 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Behavioural Science (Psychology)/Bachelor of Laws (Honours)

13 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5.5 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 20 Tháng Bảy 2020

A$30,700.00 (484,176,540 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Behavioural Science (Psychology)/Bachelor of Social Work

13 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 20 Tháng Bảy 2020

A$31,400.00 (495,216,396 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Clinical Exercise Physiology

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

A$35,000.00 (551,992,798 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Communication (Professional Communication)/Bachelor of Nutrition Science

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

A$34,300.00 (540,952,942 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Engineering (Honours) (Medical)

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 20 Tháng Bảy 2020

A$41,500.00 (654,505,746 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Medical Imaging (Honours)

44 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

A$36,300.00 (572,495,388 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Medical Laboratory Science

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

A$42,400.00 (668,699,847 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Nursing

54 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 20 Tháng Bảy 2020

A$36,300.00 (572,495,388 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Nursing - Graduate Entry

16 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 20 Tháng Bảy 2020

A$36,300.00 (572,495,388 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Công nghệ Queensland mang đến những mối quan hệ thực tiễn và các khóa học được thiết kế với góc nhìn trong cuộc của các chuyên gia đầu ngành.

  • Nằm trên hai khu học xá đặt tại thành phố Brisbane, Úc
  • Thuộc top 20 trường đại học trẻ tuổi hàng đầu thế giới
  • Giảng viên QUT được tư vấn và tham gia vào các dự án thực tiễn
  • Cung cấp nhiều khóa học tiếng Anh và chương trình dự bị