COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

303 khóa học tại Queensland University of Technology (QUT)

australia

4628

63

XẾP HẠNG THE TIMES 186

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Behavioural Science (Psychology)

39 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Hai 2022, 18 Tháng Bảy 2022

A$32,800.00 (546,666,667 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Behavioural Science (Psychology)/Bachelor of Justice

18 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Hai 2022, 18 Tháng Bảy 2022

A$31,400.00 (523,333,333 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Behavioural Science (Psychology)/Bachelor of Laws (Honours)

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5.5 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Hai 2022, 18 Tháng Bảy 2022

A$30,700.00 (511,666,667 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Behavioural Science (Psychology)/Bachelor of Social Work

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Hai 2022, 18 Tháng Bảy 2022

A$31,400.00 (523,333,333 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Biomedical Science

13 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Hai 2022

A$47,600.00 (793,333,333 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Biomedical Science/Bachelor of Laws (Honours)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5.5 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Hai 2022

A$40,300.00 (671,666,667 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Business (Accountancy)

34 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Mười Một 2021, 21 Tháng Hai 2022, 18 Tháng Bảy 2022

A$32,500.00 (541,666,667 đ)một năm

Học bổng
Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Business (Advertising)

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Mười Một 2021, 21 Tháng Hai 2022, 18 Tháng Bảy 2022

A$32,500.00 (541,666,667 đ)một năm

Học bổng
Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Business (Dean's Honours)

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Hai 2022

A$32,500.00 (541,666,667 đ)một năm

Học bổng
Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Business (Economics)

17 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Mười Một 2021, 21 Tháng Hai 2022, 18 Tháng Bảy 2022

A$32,500.00 (541,666,667 đ)một năm

Học bổng
Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Business (Finance)

47 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Mười Một 2021, 21 Tháng Hai 2022, 18 Tháng Bảy 2022

A$32,500.00 (541,666,667 đ)một năm

Học bổng
Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Business (Financial Planning)

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Mười Một 2021, 21 Tháng Hai 2022, 18 Tháng Bảy 2022

A$32,500.00 (541,666,667 đ)một năm

Học bổng
Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Queensland University of Technology (QUT)

QUT là một trường đại học trẻ tuổi thiên về nghiên cứu, thuộc top 200 trường đại học hàng đầu thế giới (theo THE World University Rankings năm 2021).

  • Trường đại học trẻ tuổi hàng đầu nước Úc (THE 2020)
  • Cơ sở đẳng cấp toàn cầu, vượt trội về triển vọng quốc tế
  • Sở hữu các thiết bị giảng dạy công nghệ cao
  • Hơn 100 lựa chọn học tập