18 khóa học Giáo dục và Đào tạo tại Murdoch University

australia

7992

107

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Bachelor of Education (BEd) in Early Childhood and Primary Teaching

36 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

A$26,438.00 (433,432,382 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Education (BEd) in Primary Teaching

15 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

A$26,438.00 (433,432,382 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Education (BEd) in Primary, 1-10 Health and Physical Education

25 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

A$26,438.00 (433,432,382 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Education (Secondary Teaching) (BEd(Sec))

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

A$26,438.00 (433,432,382 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Education (EdD)

11 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 24 Tháng Hai 2020

A$27,960.00 (458,384,499 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Diploma in Education (GradDipEd) (Tertiary and Workplace)

11 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 24 Tháng Hai 2020

A$27,784.00 (455,499,103 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Arts (Research Master with Training)

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 24 Tháng Hai 2020

A$30,240.00 (495,763,493 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Business and Governance (Research Master with Training)

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 24 Tháng Hai 2020

A$30,240.00 (495,763,493 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Education (MEd) (Coursework)

26 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 24 Tháng Hai 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Education (Research Master with Training)

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 24 Tháng Hai 2020

A$27,960.00 (458,384,499 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Education by Research (MEd(Res))

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 24 Tháng Hai 2020

A$27,960.00 (458,384,499 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Engineering and Information Technology (Research Master with Training)

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 24 Tháng Hai 2020

A$33,960.00 (556,750,272 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Murdoch được Graduate Outcomes Survey 2018 xếp vị trí cao nhất nước Úc về khả năng tuyển dụng của sinh viên cử nhân.

  • Giảng dạy hơn 23.000 học viên đến từ hơn 90 quốc gia
  • Có các khu học xá tại WA (3), Dubai và Singapore
  • Chú trọng nghiên cứu và tiếp xúc thực tiễn
  • Nền giáo dục cá nhân hóa, lớp học có sỉ số nhỏ