28 khóa học Y tế và sức khỏe tại Murdoch University

australia

4103

37

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Miễn phí

EBook Hướng dẫn du học Úc!

Bạn muốn du học Úc? Tải bản eBook hướng dẫn du học Úc toàn diện ngay hôm nay!

Bachelor of Arts (BA) in Psychology

73 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

A$31,460.00 (492,599,261 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Criminology (BCrim) plus Bachelor of Arts (BA) in Psychology

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

A$31,460.00 (492,599,261 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Education (BEd) in Primary, 1-10 Health and Physical Education

19 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$26,966.00 (422,232,412 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Laws (LLB) plus Bachelor of Arts (BA) in Psychology

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

A$31,460.00 (492,599,261 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Laws (LLB) plus Bachelor of Science (BSc) in Psychology

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

A$31,460.00 (492,599,261 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Nursing (BNurs) in Nursing

85 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$35,394.00 (554,197,656 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science (BSc) in Chiropractic Science plus Bachelor of Clinical Chiropractic (BClinCh ...

76 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$31,460.00 (492,599,261 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science (BSc) in Forensic Biology and Toxicology

16 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

A$33,459.00 (523,899,513 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science (BSc) in Psychology

20 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

A$31,460.00 (492,599,261 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science/Bachelor of Laboratory Medicine (BSc/BLabMed) in Laboratory Medicine

17 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$33,459.00 (523,899,513 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Sport and Exercise Science (BSportExSc) plus Bachelor of Science (BSc) in Psychology

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

A$33,459.00 (523,899,513 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Philosophy - Health

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021

A$31,560.00 (494,165,057 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH