7 khóa học Nhân văn tại Murdoch University

null

4525

62

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Bachelor of Arts (BA) in English and Creative Writing

53 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$26,966.00 (430,093,287 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts (BA) in History

12 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$26,966.00 (430,093,287 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts (BA) in Japanese

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

A$29,713.00 (473,906,468 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts (BA) in Philosophy

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

A$26,966.00 (430,093,287 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Diploma in Chaplaincy (GradDipChap)

3 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$28,339.00 (451,991,903 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Diploma in Theology (GradDipTheol)

5 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$28,339.00 (451,991,903 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Chaplaincy (MChap)

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$28,339.00 (451,991,903 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Murdoch được Graduate Outcomes Survey 2018 xếp vị trí cao nhất nước Úc về khả năng tuyển dụng của sinh viên cử nhân.

  • Giảng dạy hơn 23.000 học viên đến từ hơn 90 quốc gia
  • Có các khu học xá tại WA (3), Dubai và Singapore
  • Chú trọng nghiên cứu và tiếp xúc thực tiễn
  • Nền giáo dục cá nhân hóa, lớp học có sỉ số nhỏ