32 khóa học Y tế và sức khỏe tại Murdoch University

null

4369

70

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Bachelor of Arts (BA) in Psychology

109 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$31,460.00 (497,986,113 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Criminology (BCrim) plus Bachelor of Arts (BA) in Psychology

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$31,460.00 (497,986,113 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Education (BEd) in Primary, 1-10 Health and Physical Education

23 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

A$26,966.00 (426,849,762 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Laws (LLB) plus Bachelor of Arts (BA) in Psychology

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$31,460.00 (497,986,113 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Laws (LLB) plus Bachelor of Science (BSc) in Psychology

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$31,460.00 (497,986,113 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Nursing (BNurs) in Nursing

94 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

A$35,394.00 (560,258,121 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (BSc) in Chiropractic Science plus Bachelor of Clinical Chiropractic (BClinCh ...

87 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

A$31,460.00 (497,986,113 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (BSc) in Forensic Biology and Toxicology

22 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$33,459.00 (529,628,651 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (BSc) in Psychology

27 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$31,460.00 (497,986,113 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science/Bachelor of Laboratory Medicine (BSc/BLabMed) in Laboratory Medicine

24 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

A$33,459.00 (529,628,651 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Psychology (DPsych) in Clinical Psychology

17 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$31,560.00 (499,569,031 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Psychology (DPsych) in Organisational Psychology

7 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$31,560.00 (499,569,031 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Murdoch được Graduate Outcomes Survey 2018 xếp vị trí cao nhất nước Úc về khả năng tuyển dụng của sinh viên cử nhân.

  • Giảng dạy hơn 23.000 học viên đến từ hơn 90 quốc gia
  • Có các khu học xá tại WA (3), Dubai và Singapore
  • Chú trọng nghiên cứu và tiếp xúc thực tiễn
  • Nền giáo dục cá nhân hóa, lớp học có sỉ số nhỏ