Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

143 khóa học tại Murdoch University

australia

1301

18

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Bachelor of Agricultural Science - Animal Health

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2023

A$31,200.00 (445,714,286 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Agricultural Science - Animal Science

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2023

A$31,200.00 (445,714,286 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Agricultural Science - Crop and Pasture Science

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2023

A$31,200.00 (445,714,286 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Agricultural Science / Bachelor of Business

12 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2023

A$31,200.00 (445,714,286 đ)một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (BA) in Community Development

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2023

A$25,920.00 (370,285,714 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (BA) in English and Creative Writing

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2023

A$25,920.00 (370,285,714 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (BA) in Global Politics and Policy

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2023

A$25,920.00 (370,285,714 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (BA) in History

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2023

A$25,920.00 (370,285,714 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (BA) in International Aid and Development

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2023

A$25,920.00 (370,285,714 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (BA) in Japanese

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2023

A$25,920.00 (370,285,714 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (BA) in Philosophy

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2023

A$25,920.00 (370,285,714 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (BA) in Sustainable Development

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2023

A$25,920.00 (370,285,714 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Murdoch University

Hướng tiếp cận giáo dục sáng tạo của Murdoch mang đến sinh viên sự hỗ trợ, kỹ năng tư duy phản biện và rèn giũa con đường sự nghiệp của riêng mình.

  • Đại học Murdoch trải dài trên sáu khu học xá tại ba quốc gia
  • Có hơn 25.000 sinh viên đến từ 90 quốc gia theo học
  • Cấp học bổng hàng năm trị giá 2,5 triệu AUD
  • ĐH hàng đầu của Úc về các bài báo đồng tác giả trong ngành

Tư vấn du học