16 khóa học An Ninh tại Macquarie University

australia

12177

221

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Business Analytics with the degree of Bachelor of Security Studies

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$37,500.00 (596,464,159 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Security Studies (3 years)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$36,500.00 (580,558,448 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Security Studies with the degree of Bachelor of Laws

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$37,500.00 (596,464,159 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Certificate of Security Studies and Criminology (half year)

7 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 0.5 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$18,000.00 (286,302,796 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Diploma of Security Studies and Criminology

2 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$36,000.00 (572,605,592 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Counter Terrorism and Master of Security and Strategic Studies (2 years)

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$36,000.00 (572,605,592 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Criminology and Master of Security and Strategic Studies (2 years)

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2.5 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$36,000.00 (572,605,592 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Intelligence and Master of Security and Strategic Studies (2 years)

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2.5 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$36,000.00 (572,605,592 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Intelligence and Master of Security and Strategic Studies (2 years)

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$36,000.00 (572,605,592 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of International Relations and Master of Security and Strategic Studies (2 years)

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM 2 YEARS

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$36,000.00 (572,605,592 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of International Trade and Commerce Law and Master of Security and Strategic Studies (2 ye ...

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM 2 YEARS

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$36,750.00 (584,534,876 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Laws and Master of Security and Strategic Studies (2 years)

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$36,750.00 (584,534,876 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Macquarie đã đầu tư 1 tỉ đô la Úc để xây mới cơ sở hạ tầng và mang lại cho sinh viên những công nghệ tối tân nhất.

  • Xếp trong 1% đại học hàng đầu thế giới
  • Cấp nhiều chương trình học bổng hào phóng nhất nước Úc
  • Tự hào mang đến cơ sở vật chất tuyệt vời trên toàn khu học xá
  • Đặt ở một trong những khu công nghệ cao quy mô nhất nước Úc