12 khóa học An Ninh tại Macquarie University

australia

10236

218

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Security Studies (3 years)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 26 Tháng Bảy 2021

A$36,500.00 (571,515,354 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Certificate of Security Studies and Criminology (half year)

7 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 0.5 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Bảy 2021

A$18,000.00 (281,843,188 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Counter Terrorism and Master of Security and Strategic Studies (2 years)

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 26 Tháng Bảy 2021

A$36,000.00 (563,686,376 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Criminology and Master of Security and Strategic Studies (2 years)

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2.5 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Bảy 2021

A$36,000.00 (563,686,376 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Intelligence and Master of Security and Strategic Studies (2 years)

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2.5 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Bảy 2021

A$36,000.00 (563,686,376 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Intelligence and Master of Security and Strategic Studies (2 years)

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Bảy 2021

A$36,000.00 (563,686,376 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of International Relations and Master of Security and Strategic Studies (2 years)

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM 2 YEARS

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Bảy 2021

A$36,000.00 (563,686,376 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of International Trade and Commerce Law and Master of Security and Strategic Studies (2 ye ...

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM 2 YEARS

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Bảy 2021

A$36,750.00 (575,429,843 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Laws and Master of Security and Strategic Studies (2 years)

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Bảy 2021

A$36,750.00 (575,429,843 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Public and Social Policy and Master of Security and Strategic Studies (2 years)

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM 2 YEARS

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 26 Tháng Bảy 2021

A$34,250.00 (536,284,955 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Security and Strategic Studies (1 year)

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 26 Tháng Bảy 2021

A$36,000.00 (563,686,376 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Security and Strategic Studies (1.5 years)

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 26 Tháng Bảy 2021

A$36,000.00 (563,686,376 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Thuộc nhóm 1% các trường đại học hàng đầu thế giới, nơi bạn sẽ được khám phá đam mê và theo đuổi mục tiêu sự nghiệp tại một cơ sở giáo dục vượt trội.

  • Có mặt trong nhóm 1% các trường đại học hàng đầu thế giới
  • Nằm ở khu vực kinh tế có tốc độ phát triển nhanh nhất Sydney
  • Mang đến hơn 30.000 cơ hội làm việc thực tế
  • Cấp các chương trình học bổng hào phóng nhất nước Úc