11 khóa học Ngôn ngữ học tại Macquarie University

australia

11459

226

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Linguistics and Language Sciences (3 years)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020

A$31,500.00 (483,610,778 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Diploma of Translating and Interpreting (1 year)

41 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - FULL-TIME: 0.5 YEARS - 1 YEAR DEPENDING ON RPL GRANTED

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020

A$31,000.00 (475,934,416 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Applied Linguistics (1 year)

17 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020

A$32,500.00 (498,963,501 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Applied Linguistics (1.5 years)

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020

A$32,500.00 (498,963,501 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Applied Linguistics and TESOL (1.5 years)

7 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020

A$32,500.00 (498,963,501 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Applied Linguistics and TESOL (2 years)

171 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020

A$32,500.00 (498,963,501 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Applied Linguistics and TESOL and Master of Translation and Interpreting Studies (3 years)

59 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020

A$31,000.00 (475,934,416 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Conference Interpreting (2 years)

6 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 YEAR - 2 YEARS DEPENDING ON RPL GRANTED

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2020

A$31,000.00 (475,934,416 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of International Relations and Master of Translation and Interpreting Studies (2.5 years)

27 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2.5 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020

A$31,000.00 (475,934,416 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Translation and Interpreting Studies (1.5 years)

18 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020

A$31,000.00 (475,934,416 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Translation and Interpreting Studies (Advanced) (2 years)

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020

A$32,500.00 (498,963,501 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Macquarie đã đầu tư 1 tỉ đô la Úc để xây mới cơ sở hạ tầng và mang lại cho sinh viên những công nghệ tối tân nhất.

  • Xếp trong 1% đại học hàng đầu thế giới
  • Cấp nhiều chương trình học bổng hào phóng nhất nước Úc
  • Tự hào mang đến cơ sở vật chất tuyệt vời trên toàn khu học xá
  • Đặt ở một trong những khu công nghệ cao quy mô nhất nước Úc