6 khóa học Tin Học tại Macquarie University

australia

12482

211

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Information Technology with a Major in Data Science

14 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$37,500.00 (591,067,830 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science - Global Challenges with a major in Data Science

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$34,800.00 (548,510,946 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science - Global Challenges with a major in Spatial Information Science

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$34,800.00 (548,510,946 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Data Science (1 Year Duration)

12 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$39,000.00 (614,710,543 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Data Science (1.5 Years Duration)

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$39,000.00 (614,710,543 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Data Science (2 Years Duration)

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$39,000.00 (614,710,543 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Macquarie đã đầu tư 1 tỉ đô la Úc để xây mới cơ sở hạ tầng và mang lại cho sinh viên những công nghệ tối tân nhất.

  • Xếp trong 1% đại học hàng đầu thế giới
  • Cấp nhiều chương trình học bổng hào phóng nhất nước Úc
  • Tự hào mang đến cơ sở vật chất tuyệt vời trên toàn khu học xá
  • Đặt ở một trong những khu công nghệ cao quy mô nhất nước Úc