13 khóa học Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế tại Macquarie University

null

12206

217

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts (3 years)

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$33,000.00 (522,363,056 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Business Administration and Bachelor of Arts (4 years)

17 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

A$35,250.00 (557,978,718 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Music (3 years)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$33,000.00 (522,363,056 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma of Arts Media and Communications (5 terms)

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 5 kỳ

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Hai 2020, 30 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020, 6 Tháng Mười 2020

A$31,000.00 (490,704,689 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Intensive Program (Arts Stream) (2 terms)

32 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 2 kỳ

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Hai 2020, 30 Tháng Ba 2020, 6 Tháng Mười 2020

A$16,800.00 (265,930,283 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Creative Industries (1 year)

16 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$33,000.00 (522,363,056 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Creative Industries (2 years)

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$33,000.00 (522,363,056 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Creative Industries and Master of International Relations (2 years)

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$34,500.00 (546,106,831 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Creative Industries and Master of Management (2 years)

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$35,250.00 (557,978,718 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Creative Industries and Master of Marketing (2 years)

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$35,500.00 (561,936,014 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Creative Industries and Master of Media and Communications (2 years)

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$33,000.00 (522,363,056 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Standard Foundation Program (Arts Stream) (4 terms)

1 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 4 kỳ

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020, 6 Tháng Mười 2020

A$25,500.00 (403,644,179 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Macquarie đã đầu tư 1 tỉ đô la Úc để xây mới cơ sở hạ tầng và mang lại cho sinh viên những công nghệ tối tân nhất.

  • Xếp trong 1% đại học hàng đầu thế giới
  • Cấp nhiều chương trình học bổng hào phóng nhất nước Úc
  • Tự hào mang đến cơ sở vật chất tuyệt vời trên toàn khu học xá
  • Đặt ở một trong những khu công nghệ cao quy mô nhất nước Úc