57 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản tại Macquarie University

null

9589

209

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Actuarial Studies and Bachelor of Mathematical Sciences (4 years)

26 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$37,000.00 (592,205,161 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Advanced Science (3 years)

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$36,500.00 (584,202,389 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Biodiversity and Conservation (3 years)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Bảy 2021

A$36,500.00 (584,202,389 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Chiropractic Science (3 years)

134 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$39,900.00 (638,621,242 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Clinical Science (2 years)

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$55,800.00 (893,109,405 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Cognitive and Brain Sciences (3 years)

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Bảy 2021

A$36,500.00 (584,202,389 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Environment (3 years)

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 26 Tháng Bảy 2021

A$36,500.00 (584,202,389 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Human Sciences (3 years)

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Bảy 2021

A$34,800.00 (556,992,963 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Linguistics and Language Sciences (3 years)

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Bảy 2021

A$31,500.00 (504,174,664 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Marine Science (3 years)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$30,144.00 (482,471,145 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Mathematical Sciences (3 years)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Bảy 2021

A$36,500.00 (584,202,389 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Medical Sciences (3 years)

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Bảy 2021

A$36,500.00 (584,202,389 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Thuộc nhóm 1% các trường đại học hàng đầu thế giới, nơi bạn sẽ được khám phá đam mê và theo đuổi mục tiêu sự nghiệp tại một cơ sở giáo dục vượt trội.

  • Có mặt trong nhóm 1% các trường đại học hàng đầu thế giới
  • Nằm ở khu vực kinh tế có tốc độ phát triển nhanh nhất Sydney
  • Mang đến hơn 30.000 cơ hội làm việc thực tế
  • Cấp các chương trình học bổng hào phóng nhất nước Úc