310 khóa học tại Macquarie University

null

11652

220

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Actuarial Studies (3 years)

81 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

A$37,500.00 (585,970,594 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Actuarial Studies and Bachelor of Applied Finance (4 years)

20 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

A$37,500.00 (585,970,594 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Actuarial Studies and Bachelor of Mathematical Sciences (4 years)

24 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

A$37,000.00 (578,157,653 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Advanced Information Technology (3 years)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$38,800.00 (606,284,241 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Advanced Science (3 years)

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

A$36,500.00 (570,344,711 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Ancient History (3 years)

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$34,800.00 (543,780,711 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Applied Finance (3 years)

55 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$37,500.00 (585,970,594 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Applied Finance and Bachelor of Business Analytics (4 years)

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$37,500.00 (585,970,594 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Applied Finance and Bachelor of Economics (4 years)

26 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$37,500.00 (585,970,594 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Applied Finance and Bachelor of Information Technology (4 years)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$38,150.00 (596,127,417 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Archaeology (3 years)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020

A$33,000.00 (515,654,123 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts (3 years)

15 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$33,000.00 (515,654,123 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Macquarie đã đầu tư 1 tỉ đô la Úc để xây mới cơ sở hạ tầng và mang lại cho sinh viên những công nghệ tối tân nhất.

  • Xếp trong 1% đại học hàng đầu thế giới
  • Cấp nhiều chương trình học bổng hào phóng nhất nước Úc
  • Tự hào mang đến cơ sở vật chất tuyệt vời trên toàn khu học xá
  • Đặt ở một trong những khu công nghệ cao quy mô nhất nước Úc