20 khóa học Luật tại La Trobe University

null

28482

352

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Bachelor of Arts in Crime, Justice and Legal Studies

64 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$29,800.00 (475,294,072 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Commerce / Bachelor of Laws

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$37,400.00 (596,510,010 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Criminology / Bachelor of Laws

12 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$37,400.00 (596,510,010 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Laws (Graduate Entry)

15 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$37,400.00 (596,510,010 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Laws (Undergraduate Entry)

20 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$37,400.00 (596,510,010 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Laws / Bachelor of Arts

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$38,600.00 (615,649,368 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Laws / Bachelor of Biomedicine

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$38,600.00 (615,649,368 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Laws / Bachelor of International Relations

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$38,600.00 (615,649,368 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Laws / Bachelor of Media and Communication

27 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$40,000.00 (637,978,620 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Laws / Bachelor of Politics, Philosophy and Economics

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$37,400.00 (596,510,010 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Laws / Bachelor of Science

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$42,000.00 (669,877,551 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Laws / Bachelor of Science

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$42,000.00 (669,877,551 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Sinh viên Trường Luật La Trobe sẽ sở hữu góc nhìn toàn cầu và được tận dụng chính sách cởi mở, chú trọng trải nghiệm thực tiễn của nhà trường.

  • Các nghiên cứu đạt chuẩn toàn cầu về Luật & Tội phạm học
  • Cung cấp nhiều cơ hội học tập thực nghiệm
  • Chủ động thúc đẩy các nghiên cứu luật-xã hội và đa ngành
  • Đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm và chất lượng toàn cầu