383 khóa học tại La Trobe University

australia

30262

394

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Bachelor of Business

262 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020, 2 Tháng Mười Một 2020

A$33,800.00 (537,613,028 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Business (Agribusiness)

51 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020, 2 Tháng Mười Một 2020

A$33,800.00 (537,613,028 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Business (Event Management / Marketing)

210 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020, 2 Tháng Mười Một 2020

A$33,000.00 (524,888,460 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Business (Event Management)

123 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020, 2 Tháng Mười Một 2020

A$33,000.00 (524,888,460 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Business (Human Resource Management)

92 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020, 2 Tháng Mười Một 2020

A$33,800.00 (537,613,028 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Business (Marketing)

165 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020, 2 Tháng Mười Một 2020

A$33,800.00 (537,613,028 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Business (Tourism and Hospitality)

475 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020, 2 Tháng Mười Một 2020

A$33,800.00 (537,613,028 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Business / Bachelor of Arts

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$33,200.00 (528,069,602 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Business / Bachelor of Psychological Science

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

A$39,600.00 (629,866,152 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Business Analytics

13 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$33,800.00 (537,613,028 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Commerce

15 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020, 2 Tháng Mười Một 2020

A$34,600.00 (550,337,597 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Commerce / Bachelor of Arts

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$35,000.00 (556,699,882 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Hoạt động nghiên cứu tại Đại học La Trobe thuộc top 1,4% toàn cầu, trường còn có hệ thống cơ sở vật chất đẳng cấp quốc tế.

  • Môi trường học chuyên nghiệp, định hướng ngành
  • Hỗ trợ cá nhân cho học viên quốc tế về mọi mặt
  • Tổ Cố vấn Nghề nghiệp hỗ trợ học viên tốt nghiệp
  • Melbourne thành phố học tập lý tưởng xếp thứ 5, 2017