9 khóa học Học sư phạm tại La Trobe University

australia

28588

357

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Bachelor of Education (Secondary)

28 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$32,600.00 (521,251,881 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Educational Studies

23 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$31,600.00 (505,262,559 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Education (Professional Doctorate)

45 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$35,200.00 (562,824,117 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Education

71 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$31,400.00 (502,064,695 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Education (Research)

28 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 29 Tháng Sáu 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$34,000.00 (543,636,931 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

PhD - Doctor of Philosophy (Education) (By Research)

2 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 29 Tháng Sáu 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$34,800.00 (556,428,388 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

PhD - Doctor of Philosophy (Education) (By Research)

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 29 Tháng Sáu 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$34,800.00 (556,428,388 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Early Childhood and Primary Education

84 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$31,600.00 (505,262,559 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Education (Primary)

16 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$32,600.00 (521,251,881 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Hoạt động nghiên cứu tại Đại học La Trobe thuộc top 1,4% toàn cầu, trường còn có hệ thống cơ sở vật chất đẳng cấp quốc tế.

  • Môi trường học chuyên nghiệp, định hướng ngành
  • Hỗ trợ cá nhân cho học viên quốc tế về mọi mặt
  • Tổ Cố vấn Nghề nghiệp hỗ trợ học viên tốt nghiệp
  • Melbourne thành phố học tập lý tưởng xếp thứ 5, 2017