21 khóa học Giáo dục và Đào tạo tại La Trobe University

australia

30384

418

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Bachelor of Early Childhood and Primary Education

92 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

A$29,400.00 (462,348,913 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Education (Primary)

21 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

A$30,400.00 (478,075,066 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Education (Secondary)

28 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

A$30,400.00 (478,075,066 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Educational Studies

25 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

A$29,400.00 (462,348,913 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Outdoor Education

83 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

A$31,400.00 (493,801,220 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Outdoor Recreation Education

39 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

A$30,400.00 (478,075,066 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Business

84 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

A$31,000.00 (487,510,759 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma of Arts

31 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

A$28,800.00 (452,913,221 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Education (Professional Doctorate)

45 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

A$33,000.00 (518,963,066 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Education

67 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

A$29,600.00 (465,494,144 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Education (Research)

25 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Mười Một 2019, 2 Tháng Ba 2020

A$31,800.00 (500,091,681 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Educational Leadership and Management

179 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

A$29,600.00 (465,494,144 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Hoạt động nghiên cứu tại Đại học La Trobe thuộc top 1,4% toàn cầu, trường còn có hệ thống cơ sở vật chất đẳng cấp quốc tế.

  • Môi trường học chuyên nghiệp, định hướng ngành
  • Hỗ trợ cá nhân cho học viên quốc tế về mọi mặt
  • Tổ Cố vấn Nghề nghiệp hỗ trợ học viên tốt nghiệp
  • Melbourne thành phố học tập lý tưởng xếp thứ 5, 2017