5 khóa học Kinh tế tại La Trobe University

australia

18319

225

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Bachelor of Arts in Economics

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 YEARS (STUDY ONLINE NOW AND ON CAMPUS LATER)

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020

A$29,800.00 (480,954,090 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Politics, Philosophy and Economics

21 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 YEARS (STUDY ONLINE NOW AND ON CAMPUS LATER)

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020

A$31,400.00 (506,777,129 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Certificate in International Development

18 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 6 MONTHS (STUDY ONLINE NOW AND ON CAMPUS LATER)

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Economics (Research)

18 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 YEARS (STUDY ONLINE NOW AND ON CAMPUS LATER)

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020

A$35,800.00 (577,790,484 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of International Development

21 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 YEARS (STUDY ONLINE NOW AND ON CAMPUS LATER)

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020

A$32,800.00 (529,372,287 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Hoạt động nghiên cứu tại Đại học La Trobe thuộc top 1,4% toàn cầu, trường còn có hệ thống cơ sở vật chất đẳng cấp quốc tế.

  • Môi trường học chuyên nghiệp, định hướng ngành
  • Hỗ trợ cá nhân cho học viên quốc tế về mọi mặt
  • Tổ Cố vấn Nghề nghiệp hỗ trợ học viên tốt nghiệp
  • Melbourne thành phố học tập lý tưởng xếp thứ 5, 2017