9 khóa học Công tác xã hội tại La Trobe University

australia

30354

414

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Bachelor of Human Services and Master of Social Work

42 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 YEARS AS ACCELERATED (4.5 YEARS EQUIVALENT)

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

A$35,000.00 (550,415,373 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Human Services and Master of Social Work

17 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 YEARS AS ACCELERATED (4.5 YEARS EQUIVALENT)

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

A$35,000.00 (550,415,373 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Social Work (Professional Doctorate)

16 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 YEARS FULL-TIME (4 YEARS MAXIMUM)

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

A$39,400.00 (619,610,448 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Social Work (Professional Doctorate)

5 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 YEARS FULL-TIME (4 YEARS MAXIMUM)

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

A$39,400.00 (619,610,448 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Social Work (Professional Doctorate)

6 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 YEARS FULL-TIME (4 YEARS MAXIMUM)

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

A$39,400.00 (619,610,448 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Social Work

42 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020

A$33,600.00 (528,398,758 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Social Work

20 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020

A$33,600.00 (528,398,758 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Social Work (Research)

15 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Mười Một 2019, 2 Tháng Ba 2020

A$34,600.00 (544,124,911 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Social Work (Research)

7 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Mười Một 2019, 2 Tháng Ba 2020

A$34,600.00 (544,124,911 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Hoạt động nghiên cứu tại Đại học La Trobe thuộc top 1,4% toàn cầu, trường còn có hệ thống cơ sở vật chất đẳng cấp quốc tế.

  • Môi trường học chuyên nghiệp, định hướng ngành
  • Hỗ trợ cá nhân cho học viên quốc tế về mọi mặt
  • Tổ Cố vấn Nghề nghiệp hỗ trợ học viên tốt nghiệp
  • Melbourne thành phố học tập lý tưởng xếp thứ 5, 2017