16 khóa học Xã hội học tại La Trobe University

australia

30526

408

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Bachelor of Arts in Crime, Justice and Legal Studies

65 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

A$28,800.00 (459,400,530 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts in Sociology

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

A$28,800.00 (459,400,530 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Criminology

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

A$33,000.00 (526,396,441 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Criminology/Bachelor of Laws

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

A$34,600.00 (551,918,693 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Criminology/Bachelor of Psychological Science

50 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

A$37,400.00 (596,582,633 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Criminology/Bachelor of Psychological Science

20 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

A$37,400.00 (596,582,633 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Criminology/Bachelor of Psychological Science

13 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

A$37,400.00 (596,582,633 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Engineering Honours (Industrial)

49 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

A$35,000.00 (558,299,256 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma of Arts

30 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

A$28,800.00 (459,400,530 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Certificate in Community Planning and Development

28 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 6 tháng

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Diploma in Community Planning and Development

13 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

A$31,200.00 (497,683,908 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Arts (Humanities and Social Sciences) (By Research)

14 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Mười Một 2019, 2 Tháng Ba 2020

A$32,200.00 (513,635,315 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Hoạt động nghiên cứu tại Đại học La Trobe thuộc top 1,4% toàn cầu, trường còn có hệ thống cơ sở vật chất đẳng cấp quốc tế.

  • Môi trường học chuyên nghiệp, định hướng ngành
  • Hỗ trợ cá nhân cho học viên quốc tế về mọi mặt
  • Tổ Cố vấn Nghề nghiệp hỗ trợ học viên tốt nghiệp
  • Melbourne thành phố học tập lý tưởng xếp thứ 5, 2017