3 khóa học Y tá/Điều dưỡng tại La Trobe University

australia

29956

405

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Bachelor of Nursing (Pre-registration)

162 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

A$35,800.00 (583,540,755 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Nursing (Professional Doctorate)

25 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 YEARS FULL TIME (4 YEARS MAXIMUM)

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 2 Tháng Ba 2020

A$37,800.00 (616,140,798 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Nursing (Professional Doctorate)

12 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 YEARS FULL TIME (4 YEARS MAXIMUM)

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 2 Tháng Ba 2020

A$37,800.00 (616,140,798 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học La Trobe có mối liên kết chặt chẽ với các đối tác là các Bệnh viện hàng đầu và các Trung tâm chăm sóc sức khỏe của Bang Victoria.

  • Chú trọng kinh nghiệm thực tiễn cho sinh viên.
  • Cơ hội việc làm hấp dẫn
  • Đội ngũ giảng viên chuyên môn cao
  • Chương trình Học kỳ trao đổi quốc tế