57 khóa học Y tại La Trobe University

29500

443

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Bachelor of Applied Science and Master of Clinical Audiology

117 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 YEARS FULL-TIME AS ACCELERATED (EQUIVALENT TO 4.5 YEARS FULL-TIME STUDY)

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Ba 2019

A$38,200.00 (634,810,217 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Applied Science and Master of Clinical Audiology

13 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 YEARS FULL-TIME AS ACCELERATED (EQUIVALENT TO 4.5 YEARS FULL-TIME STUDY)

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Ba 2019

A$38,200.00 (634,810,217 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Applied Science and Master of Clinical Prosthetics and Orthotics

35 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 YEARS FULL-TIME AS ACCELERATED (EQUIVALENT TO 4.5 YEARS FULL-TIME STUDY)

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Ba 2019

A$43,000.00 (714,576,946 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Applied Science and Master of Clinical Prosthetics and Orthotics

4 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 YEARS FULL-TIME AS ACCELERATED (EQUIVALENT TO 4.5 YEARS FULL-TIME STUDY)

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Ba 2019

A$43,000.00 (714,576,946 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Applied Science and Master of Occupational Therapy Practice

35 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 YEARS FULL-TIME AS ACCELERATED (EQUIVALENT TO 4.5 YEARS FULL-TIME STUDY)

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Ba 2019

A$34,600.00 (574,985,170 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Applied Science and Master of Occupational Therapy Practice

6 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 YEARS FULL-TIME AS ACCELERATED (EQUIVALENT TO 4.5 YEARS FULL-TIME STUDY)

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Ba 2019

A$34,600.00 (574,985,170 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Applied Science and Master of Podiatric Practice

12 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 YEARS FULL-TIME AS ACCELERATED (EQUIVALENT TO 4.5 YEARS FULL-TIME STUDY)

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Ba 2019

A$36,400.00 (604,897,693 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Applied Science and Master of Podiatric Practice

5 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 YEARS FULL-TIME AS ACCELERATED (EQUIVALENT TO 4.5 YEARS FULL-TIME STUDY)

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Ba 2019

A$36,400.00 (604,897,693 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Applied Science and Master of Speech Pathology

12 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 YEARS FULL-TIME AS ACCELERATED (EQUIVALENT TO 4.5 YEARS FULL-TIME STUDY)

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Ba 2019

A$43,200.00 (717,900,559 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Applied Science and Master of Speech Pathology

1 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 YEARS FULL-TIME AS ACCELERATED (EQUIVALENT TO 4.5 YEARS FULL-TIME STUDY)

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Ba 2019

A$43,200.00 (717,900,559 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts/Bachelor of Health Sciences

22 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Ba 2019, 29 Tháng Bảy 2019

A$34,800.00 (578,308,784 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts/Bachelor of Health Sciences

2 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Ba 2019, 29 Tháng Bảy 2019

A$34,800.00 (578,308,784 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học La Trobe có mối liên kết chặt chẽ với các đối tác là các Bệnh viện hàng đầu và các Trung tâm chăm sóc sức khỏe của Bang Victoria.

  • Chú trọng kinh nghiệm thực tiễn cho sinh viên.
  • Cơ hội việc làm hấp dẫn
  • Đội ngũ giảng viên chuyên môn cao
  • Chương trình Học kỳ trao đổi quốc tế