15 khóa học Tâm lý học tại La Trobe University

australia

29946

401

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Bachelor of Arts in Gender, Sexuality and Diversity Studies

176 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 2 Tháng Ba 2020

A$28,800.00 (469,440,608 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Criminology/Bachelor of Psychological Science

42 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 2 Tháng Ba 2020

A$37,400.00 (609,620,789 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Criminology/Bachelor of Psychological Science

18 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 2 Tháng Ba 2020

A$37,400.00 (609,620,789 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Criminology/Bachelor of Psychological Science

12 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 2 Tháng Ba 2020

A$37,400.00 (609,620,789 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Cybersecurity/Bachelor of Psychological Science

22 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 2 Tháng Ba 2020

A$34,400.00 (560,720,726 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Cybersecurity/Bachelor of Psychological Science

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 2 Tháng Ba 2020

A$34,400.00 (560,720,726 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Cybersecurity/Bachelor of Psychological Science

15 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 2 Tháng Ba 2020

A$34,400.00 (560,720,726 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Psychological Science

48 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Bảy 2019, 2 Tháng Ba 2020

A$37,600.00 (612,880,793 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Clinical Neuropsychology

35 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020

A$36,200.00 (590,060,764 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Clinical Neuropsychology

18 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020

A$36,200.00 (590,060,764 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Clinical Psychology

49 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020

A$36,200.00 (590,060,764 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Clinical Psychology

18 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020

A$36,200.00 (590,060,764 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học La Trobe có mối liên kết chặt chẽ với các đối tác là các Bệnh viện hàng đầu và các Trung tâm chăm sóc sức khỏe của Bang Victoria.

  • Chú trọng kinh nghiệm thực tiễn cho sinh viên.
  • Cơ hội việc làm hấp dẫn
  • Đội ngũ giảng viên chuyên môn cao
  • Chương trình Học kỳ trao đổi quốc tế