99 khóa học Y tế và sức khỏe tại La Trobe University

29035

446

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Bachelor of Applied Science and Master of Clinical Audiology

103 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 YEARS AS ACCELERATED (4.5 YEAR’S EQUIVALENT)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba 2020

A$38,200.00 (633,505,156 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Applied Science and Master of Clinical Audiology

14 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 YEARS AS ACCELERATED (4.5 YEAR’S EQUIVALENT)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba 2020

A$38,200.00 (633,505,156 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Applied Science and Master of Clinical Prosthetics and Orthotics

33 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 YEARS AS ACCELERATED (4.5 YEARS EQUIVALENT)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba 2020

A$43,000.00 (713,107,898 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Applied Science and Master of Clinical Prosthetics and Orthotics

4 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 YEARS AS ACCELERATED (4.5 YEARS EQUIVALENT)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba 2020

A$43,000.00 (713,107,898 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Applied Science and Master of Dietetic Practice

49 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 YEARS AS ACCELERATED (4.5 YEARS EQUIVALENT)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba 2020

A$39,200.00 (650,089,060 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Applied Science and Master of Dietetic Practice

7 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 YEARS AS ACCELERATED (4.5 YEARS EQUIVALENT)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba 2020

A$39,200.00 (650,089,060 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Applied Science and Master of Occupational Therapy Practice

24 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 YEARS AS ACCELERATED (4.5 YEARS EQUIVALENT)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba 2020

A$34,600.00 (573,803,099 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Applied Science and Master of Occupational Therapy Practice

6 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 YEARS AS ACCELERATED (4.5 YEARS EQUIVALENT)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba 2020

A$34,600.00 (573,803,099 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Applied Science and Master of Orthoptics

73 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 YEARS AS ACCELERATED (4.5 YEARS EQUIVALENT)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba 2020

A$38,800.00 (643,455,498 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Applied Science and Master of Orthoptics

5 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 YEARS AS ACCELERATED (4.5 YEARS EQUIVALENT)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba 2020

A$38,800.00 (643,455,498 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Applied Science and Master of Physiotherapy Practice

93 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 YEARS AS ACCELERATED (4.5 YEARS EQUIVALENT)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba 2020

A$45,400.00 (752,909,269 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Applied Science and Master of Physiotherapy Practice

11 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 YEARS AS ACCELERATED (4.5 YEARS EQUIVALENT)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba 2020

A$45,400.00 (752,909,269 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học La Trobe có mối liên kết chặt chẽ với các đối tác là các Bệnh viện hàng đầu và các Trung tâm chăm sóc sức khỏe của Bang Victoria.

  • Chú trọng kinh nghiệm thực tiễn cho sinh viên.
  • Cơ hội việc làm hấp dẫn
  • Đội ngũ giảng viên chuyên môn cao
  • Chương trình Học kỳ trao đổi quốc tế