94 khóa học Y tế và sức khỏe tại La Trobe University

australia

30384

418

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Bachelor of Applied Science and Master of Clinical Audiology

102 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 YEARS AS ACCELERATED (4.5 YEAR’S EQUIVALENT)

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

A$38,200.00 (600,739,064 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Applied Science and Master of Clinical Audiology

23 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 YEARS AS ACCELERATED (4.5 YEAR’S EQUIVALENT)

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

A$38,200.00 (600,739,064 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Applied Science and Master of Clinical Prosthetics and Orthotics

30 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 YEARS AS ACCELERATED (4.5 YEARS EQUIVALENT)

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

A$43,000.00 (676,224,601 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Applied Science and Master of Clinical Prosthetics and Orthotics

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 YEARS AS ACCELERATED (4.5 YEARS EQUIVALENT)

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

A$43,000.00 (676,224,601 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Applied Science and Master of Dietetic Practice

49 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 YEARS AS ACCELERATED (4.5 YEARS EQUIVALENT)

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

A$39,200.00 (616,465,217 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Applied Science and Master of Dietetic Practice

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 YEARS AS ACCELERATED (4.5 YEARS EQUIVALENT)

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

A$39,200.00 (616,465,217 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Applied Science and Master of Occupational Therapy Practice

21 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 YEARS AS ACCELERATED (4.5 YEARS EQUIVALENT)

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

A$34,600.00 (544,124,911 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Applied Science and Master of Occupational Therapy Practice

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 YEARS AS ACCELERATED (4.5 YEARS EQUIVALENT)

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

A$34,600.00 (544,124,911 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Applied Science and Master of Orthoptics

79 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 YEARS AS ACCELERATED (4.5 YEARS EQUIVALENT)

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

A$38,800.00 (610,174,756 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Applied Science and Master of Orthoptics

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 YEARS AS ACCELERATED (4.5 YEARS EQUIVALENT)

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

A$38,800.00 (610,174,756 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Applied Science and Master of Physiotherapy Practice

92 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 YEARS AS ACCELERATED (4.5 YEARS EQUIVALENT)

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

A$45,400.00 (713,967,369 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Applied Science and Master of Physiotherapy Practice

13 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 YEARS AS ACCELERATED (4.5 YEARS EQUIVALENT)

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

A$45,400.00 (713,967,369 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học La Trobe có mối liên kết chặt chẽ với các đối tác là các Bệnh viện hàng đầu và các Trung tâm chăm sóc sức khỏe của Bang Victoria.

  • Chú trọng kinh nghiệm thực tiễn cho sinh viên.
  • Cơ hội việc làm hấp dẫn
  • Đội ngũ giảng viên chuyên môn cao
  • Chương trình Học kỳ trao đổi quốc tế