14 khóa học Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế tại La Trobe University

29432

440

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Bachelor of Arts in Creative and Professional Writing

37 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Ba 2019, 29 Tháng Bảy 2019

A$28,800.00 (478,600,373 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts/Bachelor of Science

6 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4.5 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Ba 2019, 29 Tháng Bảy 2019

A$35,800.00 (594,926,852 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts/Bachelor of Science

3 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4.5 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Ba 2019, 29 Tháng Bảy 2019

A$35,800.00 (594,926,852 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Creative Arts

25 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Ba 2019, 29 Tháng Bảy 2019

A$30,600.00 (508,512,896 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma of Arts

34 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Ba 2019, 29 Tháng Bảy 2019

A$28,800.00 (478,600,373 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Arts (Law and Management) (By Research)

3 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Ba 2019, 1 Tháng Bảy 2019, 29 Tháng Bảy 2019, 4 Tháng Mười Một 2019

A$34,800.00 (578,308,784 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Arts in Arts (By Research)

3 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Ba 2019, 1 Tháng Bảy 2019, 29 Tháng Bảy 2019, 4 Tháng Mười Một 2019

A$34,800.00 (578,308,784 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Arts in Creative Arts and English (By Research)

50 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Ba 2019, 1 Tháng Bảy 2019, 29 Tháng Bảy 2019, 4 Tháng Mười Một 2019

A$34,800.00 (578,308,784 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Arts in International Relations and Development (By Research)

16 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Ba 2019, 1 Tháng Bảy 2019, 29 Tháng Bảy 2019, 4 Tháng Mười Một 2019

A$34,800.00 (578,308,784 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Arts in Marketing and Management (By Research)

24 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Ba 2019, 1 Tháng Bảy 2019, 29 Tháng Bảy 2019, 4 Tháng Mười Một 2019

A$32,200.00 (535,101,806 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Education in Career Development (Research)

4 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Ba 2019, 1 Tháng Bảy 2019, 29 Tháng Bảy 2019, 4 Tháng Mười Một 2019

A$31,800.00 (528,454,578 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

PhD - Doctor of Philosophy in Arts (By Research)

Cao học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Ba 2019, 1 Tháng Bảy 2019, 29 Tháng Bảy 2019, 4 Tháng Mười Một 2019

A$37,400.00 (621,515,762 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Hoạt động nghiên cứu tại Đại học La Trobe thuộc top 1,4% toàn cầu, trường còn có hệ thống cơ sở vật chất đẳng cấp quốc tế.

  • Môi trường học chuyên nghiệp, định hướng ngành
  • Hỗ trợ cá nhân cho học viên quốc tế về mọi mặt
  • Tổ Cố vấn Nghề nghiệp hỗ trợ học viên tốt nghiệp
  • Melbourne thành phố học tập lý tưởng xếp thứ 5, 2017