6 khóa học Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế tại La Trobe University

australia

21614

261

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Bachelor of Arts in Creative and Professional Writing

50 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020

A$29,800.00 (466,607,056 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Arts in French

18 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020

A$29,800.00 (466,607,056 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Arts in Italian

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020

A$29,800.00 (466,607,056 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Arts in Spanish

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020

A$29,800.00 (466,607,056 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Arts in Visual Cultures

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020

A$29,800.00 (466,607,056 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Creative Arts

46 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020

A$32,800.00 (513,580,921 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Hoạt động nghiên cứu tại Đại học La Trobe thuộc top 1,4% toàn cầu, trường còn có hệ thống cơ sở vật chất đẳng cấp quốc tế.

  • Môi trường học chuyên nghiệp, định hướng ngành
  • Hỗ trợ cá nhân cho học viên quốc tế về mọi mặt
  • Tổ Cố vấn Nghề nghiệp hỗ trợ học viên tốt nghiệp
  • Melbourne thành phố học tập lý tưởng xếp thứ 5, 2017