7 khóa học Công nghệ Thông tin CNTT tại La Trobe University

australia

26488

330

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Bachelor of Information Technology

271 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020, 2 Tháng Mười Một 2020

A$34,400.00 (528,133,675 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Diploma in Information Technology

66 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

A$37,200.00 (571,121,299 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Information and Communication Technology

124 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020, 2 Tháng Mười Một 2020

A$28,650.00 (439,855,517 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Information Technology

89 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020, 2 Tháng Mười Một 2020

A$37,200.00 (571,121,299 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Information Technology (Computer Networks)

24 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020, 2 Tháng Mười Một 2020

A$37,200.00 (571,121,299 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science in Information Technology (By Research)

21 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 29 Tháng Sáu 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$38,200.00 (586,474,022 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science in Information Technology (By Research)

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 29 Tháng Sáu 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$38,200.00 (586,474,022 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Học viên La Trobe có được kinh nghiệm thực tế và khả năng xây dựng các mạng chuyên nghiệp khi học CNTT, An ninh mạng và Kỹ thuật.

  • Trung tâm nghiên cứu và nơi giảng dạy sôi động
  • 6 tháng trải nghiệm môi trường kỹ thuật thực tế
  • Thế mạnh về liên kết trong ngành và nghiên cứu
  • Khóa học có chuyên gia đầu ngành tham gia thiết kế