9 khóa học Công nghệ Thông tin CNTT tại La Trobe University

29432

440

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Bachelor of Information Technology

186 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Ba 2019, Tháng Bảy 2019, Tháng Mười 2019

A$32,600.00 (541,749,033 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Diploma in Information Technology

44 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Ba 2019

A$34,600.00 (574,985,170 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Arts in Information Technology (By Research)

20 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Ba 2019, 1 Tháng Bảy 2019, 29 Tháng Bảy 2019, 4 Tháng Mười Một 2019

A$34,800.00 (578,308,784 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Information and Communication Technology

76 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Ba 2019, 29 Tháng Bảy 2019, 4 Tháng Mười Một 2019

A$25,650.00 (426,253,457 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Information Technology

59 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Ba 2019, 29 Tháng Bảy 2019, 4 Tháng Mười Một 2019

A$34,600.00 (574,985,170 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Information Technology (Computer Networks)

19 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Ba 2019, 29 Tháng Bảy 2019, 4 Tháng Mười Một 2019

A$34,600.00 (574,985,170 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science in Information Technology (By Research)

15 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Ba 2019, 1 Tháng Bảy 2019, 29 Tháng Bảy 2019, 4 Tháng Mười Một 2019

A$37,600.00 (624,839,376 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science in Information Technology (By Research)

7 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Ba 2019, 1 Tháng Bảy 2019, 29 Tháng Bảy 2019, 4 Tháng Mười Một 2019

A$37,600.00 (624,839,376 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

PhD - Doctor of Philosophy in Information Technology (By Research)

13 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Ba 2019, 1 Tháng Bảy 2019, 29 Tháng Bảy 2019, 4 Tháng Mười Một 2019

A$35,800.00 (594,926,852 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Học viên La Trobe có được kinh nghiệm thực tế và khả năng xây dựng các mạng chuyên nghiệp khi học CNTT, An ninh mạng và Kỹ thuật.

  • Trung tâm nghiên cứu và nơi giảng dạy sôi động
  • 6 tháng trải nghiệm môi trường kỹ thuật thực tế
  • Thế mạnh về liên kết trong ngành và nghiên cứu
  • Khóa học có chuyên gia đầu ngành tham gia thiết kế